Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie. Viac informácií
Súhlasím
sab
Menu

Máte záujem o naše služby?

* povinné pole

iĎakujeme, budeme Vás kontaktovať.

Ďakujeme za Váš záujem. Radi Vás budeme kontaktovaťSpoločnosť pôsobí na trhu dlhšie ako 12 rokov a po celú dobu svojho pôsobenia napĺňa víziu spočívajúcu v poskytovaní najvýhodnejších devízových kurzov.

Dnes už otvorene môžeme povedať, že sme významne prispeli k vyššej transparentnosti českého devízového trhu a zasadili sa o zlepšenie celého konkurenčného prostredia pri poskytovaní výmenných kurzov. Zníženie kurzových marží a rozdielov medzi nákupom a predajom cudzej meny sú jedným z mnohých pozitívnych efektov, ktoré sa nám za celú dobu pôsobnosti podarilo realizovať.


O nás

História našej spoločnosti

2015

Oslavujeme 10 ročnú históriu

Po celú dobu nášho pôsobenia napĺňame víziu, ktorú sme si odvážne stanovili na začiatku roku 2005 a ktorá nám umožnila stať sa významným partnerom, zásadne ovplyvňujú fungovanie devízového trhu.

2013

Hranica 10.000 klientov a 100 miliardového obratu prelomená.

Sústavný rast obratu sprevádza aj veľký nárast klientov, ktorým vďačíme za spoluprácu. Aj naďalej vylepšujeme už najlepšie podmienky v rámci poskytovaných kurzov.

2011

Licencia platobnej inštitúcie a SAB Finance a.s.

S ohľadom na zmenu legislatívy, týkajúcej sa devízového zákona resp. vyhlášky o platobných inštitúciách, máme povinnosť získať novú licenciu na prevádzkovanie činnosti platobnej inštitúcie. Tá je nám úspešne udelená zo strany ČNB.

Zároveň dochádza k transformácii našej spoločnosti na SAB Finance a.s.

2009

Rok bilancovanie.

Po takmer päťročnom období dochádza k zmenám vo vnútornej štruktúre spoločnosti s jediným cieľom - ako dosiahnuť ešte väčšie úspechy s najlepšími kurzami na trhu a uspokojiť tak viac klientov.

2007

Počet klientov presiahol 1000.

Prekročili sme hranicu 1000 klientov a pokračujeme v ich získavaní. Rastieme dvojciferným tempom v oblasti obratu a rozširujeme obchodný tím.

2005

Vízia spoločnosti a rozvoj obchodných aktivít.

Začínajú vznikať prvé nápady, ako klientom poskytovať najlepšie kurzy na trhu v oblasti spotových obchodov s rýchlym vyrovnaním.

Prebieha akvizícia nových klientov z radov malých, stredných i korporátnych spoločností. Veľkým úspechom je spolupráca s významnou miliardovú exportnou spoločnosťou Česká zbrojovka a.s.

1999

Založenie spoločnosti Správa Aktív a Bankové Poradenstvo a.s.

Vzniká spoločnosť so sídlom v Slušoviciach, ktorá je predchodcom SAB Finance a.s.

2014

Meníme najlepšie kurzy na najvýhodnejšie služby.

Spoluprácou s nami získavajú klienti nielen najvýhodnejšie kurzy na trhu, ale veľakrát aj vysporiadanie obchodu do niekoľkých minút.

2012

Jednotkou na trhu v oblasti spotových obchodov.

Zmazali sme mnohoročný náskok konkurenčných spoločností a stali sme sa s obratom viac ako 76 miliárd CZK jednoznačným lídrom českého devízového trhu. Cieľom do ďalších rokov je upevnenie získanej pozície.

2010

Rok rekordného rastu.

Dosiahli sme dvojnásobného obratu. Takmer 50 miliardová hranica obratu nás posúva k trojke najväčších spoločností v oblasti devízových obchodov. Našou ambíciou je stať sa jednotkou!

2008

Partnerstvo s ING Bank.

Dôležitým míľnikom v napĺňaní firemnej stratégie sa stáva uzatvorenie partnerstva s významným forexovým providerom na trhu, ktorým je ING Bank pobočka Praha. Týmto krokom sme zvýšili komfort voči našim klientom predovšetkým v oblastiach výhodnejších kurzov, rýchlejšieho vysporiadania obchodov a obchodovanie vo všetkých svetových menách.

2006

Meníme trh devízových obchodov.

Stále viac si uvedomujeme, ako nami poskytované kurzy menia doterajšie fungovanie devízového trhu a ako významným hráčom na trhu sa stávame. Výsledky spoločnosti spočívajúce predovšetkým v dvojcifernom náraste obratu nás uisťujú, že sme sa vydali správnou cestou a postupne napĺňame našu víziu.

2004

Získanie devízovej licencie od ČNB.

Táto licencia oprávňuje našu spoločnosť na výkon devízových obchodov za účelom nákupu a predaja cudzej meny.

2015

Oslavujeme 10 ročnú históriu

Po celú dobu nášho pôsobenia napĺňame víziu, ktorú sme si odvážne stanovili na začiatku roku 2005 a ktorá nám umožnila stať sa významným partnerom, zásadne ovplyvňujú fungovanie devízového trhu.

2014

Meníme najlepšie kurzy na najvýhodnejšie služby.

Spoluprácou s nami získavajú klienti nielen najvýhodnejšie kurzy na trhu, ale veľakrát aj vysporiadanie obchodu do niekoľkých minút.

2013

Hranica 10.000 klientov a 100 miliardového obratu prelomená.

Sústavný rast obratu sprevádza aj veľký nárast klientov, ktorým vďačíme za spoluprácu. Aj naďalej vylepšujeme už najlepšie podmienky v rámci poskytovaných kurzov.

2012

Jednotkou na trhu v oblasti spotových obchodov.

Zmazali sme mnohoročný náskok konkurenčných spoločností a stali sme sa s obratom viac ako 76 miliárd CZK jednoznačným lídrom českého devízového trhu. Cieľom do ďalších rokov je upevnenie získanej pozície.

2011

Licencia platobnej inštitúcie a SAB Finance a.s.

S ohľadom na zmenu legislatívy, týkajúcej sa devízového zákona resp. vyhlášky o platobných inštitúciách, máme povinnosť získať novú licenciu na prevádzkovanie činnosti platobnej inštitúcie. Tá je nám úspešne udelená zo strany ČNB.

Zároveň dochádza k transformácii našej spoločnosti na SAB Finance a.s.

2010

Rok rekordného rastu.

Dosiahli sme dvojnásobného obratu. Takmer 50 miliardová hranica obratu nás posúva k trojke najväčších spoločností v oblasti devízových obchodov. Našou ambíciou je stať sa jednotkou!

2009

Rok bilancovanie.

Po takmer päťročnom období dochádza k zmenám vo vnútornej štruktúre spoločnosti s jediným cieľom - ako dosiahnuť ešte väčšie úspechy s najlepšími kurzami na trhu a uspokojiť tak viac klientov.

2008

Partnerstvo s ING Bank.

Dôležitým míľnikom v napĺňaní firemnej stratégie sa stáva uzatvorenie partnerstva s významným forexovým providerom na trhu, ktorým je ING Bank pobočka Praha. Týmto krokom sme zvýšili komfort voči našim klientom predovšetkým v oblastiach výhodnejších kurzov, rýchlejšieho vysporiadania obchodov a obchodovanie vo všetkých svetových menách.

2007

Počet klientov presiahol 1000.

Prekročili sme hranicu 1000 klientov a pokračujeme v ich získavaní. Rastieme dvojciferným tempom v oblasti obratu a rozširujeme obchodný tím.

2006

Meníme trh devízových obchodov.

Stále viac si uvedomujeme, ako nami poskytované kurzy menia doterajšie fungovanie devízového trhu a ako významným hráčom na trhu sa stávame. Výsledky spoločnosti spočívajúce predovšetkým v dvojcifernom náraste obratu nás uisťujú, že sme sa vydali správnou cestou a postupne napĺňame našu víziu.

2005

Vízia spoločnosti a rozvoj obchodných aktivít.

Začínajú vznikať prvé nápady, ako klientom poskytovať najlepšie kurzy na trhu v oblasti spotových obchodov s rýchlym vyrovnaním.

Prebieha akvizícia nových klientov z radov malých, stredných i korporátnych spoločností. Veľkým úspechom je spolupráca s významnou miliardovú exportnou spoločnosťou Česká zbrojovka a.s.

2004

Získanie devízovej licencie od ČNB.

Táto licencia oprávňuje našu spoločnosť na výkon devízových obchodov za účelom nákupu a predaja cudzej meny.

1999

Založenie spoločnosti Správa Aktív a Bankové Poradenstvo a.s.

Vzniká spoločnosť so sídlom v Slušoviciach, ktorá je predchodcom SAB Finance a.s.

Legislatíva

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

 • Udělení Licence platební instituce naší společnosti v dubnu 2011.
 • Stanovuje pravidla, která chrání stabilitu finančního trhu (bankovního sektoru, kapitálového trhu, pojišťovnictví a penzijního připojištění). Systematicky reguluje, kontroluje a vyhodnocuje a popřípadě postihuje nedodržování stanovených pravidel.

ZÁKONY

 • Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.
 • Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

NBS

 • Od 1.2.2017 bola naša spoločnosť oficiálne zapísaná v zozname zahraničných platobných inštitúcií pôsobiacich na Slovenskom trhu evidovaných NBS ako platobná inštitúcia voľne poskytujúca cezhraničné služby na území SR, s oprávnením poskytovania platobných služieb bez obmedzenia rozsahu podľa prílohy smernice 2007/64/ES o platobných službách na vnútornom trhu, bod 3), 5) a 6).

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 • Nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu.

VYHLÁŠKY

 • Vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu.
 • Vyhláška č. 142/ 2011 Sb., o překládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz malého rozsahu České národní bance.
 • Vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněních prostředků.