Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

sab
Menu

Máte zájem o naše služby?

* povinné pole

iDěkujeme, budeme Vás kontaktovat.

Děkujeme za Váš zájem. Rádi Vás budeme kontaktovat.

Aktuality

Průběžné hospodářské výsledky za leden - březen/2024

19. dubna 2024

V prvním kvartálu roku 2024 společnost SAB Finance a.s. pokračovala v pozitivním vývoji v oblasti výnosů. Výnosy za první čtvrtletí dosáhly 110 milionů Kč. Zisk před zdaněním za první kvartál roku 2024 byl ve výši 55,4 milionů Kč, což představuje přeplnění plánu zisku o 23 %.

 

Pozvánka na valnou hromadu, hospodářské výsledky SAB Finance a.s. k 31.12.2023

22. března 2024

SAB Finance a.s. – úspěšná historie, perspektivní budoucnost

Vážení akcionáři,

spokojenost a informovanost akcionářů je pro mě jako zakladatele společnosti prioritou. Proto pokračuji v tradici našich dopisů o hospodaření a plánech SAB Finance.

 

Rekordní hospodářské výsledky SAB Finance za rok 2023

Auditovaný účetní zisk před zdaněním za rok 2023 dosáhl 304,5 milionů Kč, čímž byl překonán zisk z roku 2022 a jedná se o nejvyšší zisk v historii SAB Finance. Oproti roku 2022 došlo k překročení o 13,5 %. Výnosy dosáhly výše 401,4 milionů Kč. K těmto rekordním výsledkům přispěly také společnosti, v nichž SAB Finance drží podíly, a to formou přijatých dividend.

Hospodářské výsledky společností s kapitálovou účastí SAB Finance za rok 2023

TRINITY BANK

O vhodně stanovené strategii TRINITY BANK svědčí její zisk před zdaněním za rok 2023 ve výši 801,3 milionů Kč. Díky výplatě dividend byla akcie SAB Finance v roce 2023 zhodnocena i o zisk z TRINITY BANK. Na růst zisku TRINITY BANK se podílí především růst úvěrového portfolia. Poskytnuté úvěry přesahují 20 miliard Kč.

FCM BANK

Akcie SAB Finance byly již zhodnoceny i o zisk FCM BANK skrze vyplacenou dividendu. V důsledku navyšování kapitálu a růstu objemu úvěrů dosáhla FCM BANK zisku za rok 2023 před auditem a  zdaněním výši 4 milionů EUR.

 

Perspektivní budoucnost SAB Finance, současná situace v ČR

Plán na rok 2024

SAB Finance plánuje v roce 2024 ještě vyšší zisk, než byl vykázán v roce 2023. Vedením společnosti byl stanoven plán ve výši 306,9 milionů Kč před zdaněním. Tento ambiciózní plán je včetně příjmů dividend z kapitálových účastí.

Výkaz zisku a ztráty

31.12.2024

(v tis. Kč)

prognóza (včetně dividend z účastí)

Dividendy a ostatní provozní výnosy

116 985

Zisk před zdaněním

306 985

Daň z příjmů

-40 660

Čistý zisk

266 325

Výnosnost

8,24%

 

Snížení úrokových sazeb

Bankovní rada ČNB snížila od 9. února 2024 dvoutýdenní repo sazbu o 0,5 procentního bodu na 6,25 %. Zároveň rozhodla o snížení diskontní i lombardní sazby ve stejném rozsahu. Česká koruna po snížení sazeb oslabila až na 25,5 koruny za euro, což je její nejslabší úroveň od května 2022. Tehdy koruna oslabovala v souvislosti se jmenováním nového guvernéra ČNB Aleše Michla. Oslabování tehdy zarazila ČNB svými intervencemi za silnější korunu. ČNB bude sazby snižovat i dále v letošním roce a nelze vyloučit, že opět v rozsahu půl procentního bodu už hned na příštím zasedání dne 20. března 2024. Na konci roku by základní sazba měla činit 3,75 procenta. Držení akcií SAB Finance s výnosností stanovenou v Prospektu akcií ve výši 8,2 % p.a. bude tak i v roce 2024 tou správnou volbou.

 

Valná hromada

představenstvo společnosti SAB Finance svolává valnou hromadu, která se uskuteční 22. dubna 2024 od 10.00 hodin na adrese PRAGUE MARRIOTT HOTEL, V Celnici 8, Praha 1, PSČ 110 00.

V případě Vašeho zájmu Vám nabízíme diskuzi, a to nejen o SAB Finance, s vedením společnosti, ale také i s PhDr. Lukášem Kovandou, Ph.D., od 9:30 hodin v místě konání valné hromady.

Před oficiálním programem valné hromady bude pro Vás tradičně připravena prezentace s ekonomickými výsledky a plány SAB Finance. Hlavními body valné hromady budou schválení individuální a konsolidované účetní závěrky za rok 2023 a hlasování o výplatě dividendy akcionářům. Celé znění pozvánky na valnou hromadu najdete zde.

Na podkladě hospodářských výsledků za rok 2023 představenstvo společnosti SAB Finance navrhuje valné hromadě ke schválení výplatu dividendy ve výši 183 520 454 Kč. Jedná se tedy o dividendu ve výši 60,19 Kč na akcii a v poměru k obvyklé tržní ceně výnos představuje 11,36 % p.a.

Pokud valná hromada návrh na výplatu dividendy schválí, bude výnos vyplacen všem akcionářům, kteří budou držet akcie SAB Finance a.s. k rozhodnému dni, kterým bude 4. pracovní den po datu konání valné hromady, tedy 26. dubna 2024.

 

Vážení akcionáři, těšíme se na setkání s Vámi na valné hromadě 22. dubna 2024.

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ing. Radomír Lapčík, LL.M.

zakladatel SAB Finance a.s.

Oznámení o změně sídla

11.3.2024

SAB Finance a.s. oznamuje nové sídlo společnosti, kterým je: Na Příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1.

 

Oznámení o zvýšení základního kapitálu

10.1.2024

SAB Finance a.s. oznamuje, že došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti o 388,- Kč. Nová výše základního kapitálu činí 1.183.019.372,- Kč.

 

Veřejná nabídka nových akcií SAB Finance a.s. - druhé kolo úpisu druhé tranše

5.1.2024

Představenstvo společnosti SAB Finance a.s., IČO 247 17 444, se sídlem Na Příkopě 969/33, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 16 383

v souvislosti s pověřením valné hromady ke zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií na majitele v zaknihované podobě ze dne 28. června 2023 a rozhodnutím o zvýšení kapitálu ze dne 23. srpna 2023 uveřejňuje, že:

v rámci druhé tranše byla přijata a zaplacena žádost o úpis akcie ve výši 1 ks akcií. Tímto došlo k vyčerpání limitu pro úpis akcií v rámci druhé tranše a SAB Finance a.s. tak zastavuje příjem dalších žádostí o úpis nových akcií.

 

Průběžné hospodářské výsledky společnosti SAB Finance a.s.

10.11.2023

Účetní provozní zisk SAB Finance a.s. před zdaněním (bez výnosů z investic) k 31. říjnu 2023 přesáhl výši 166 milionů Kč a na základě tohoto výsledku je očekávaný zisk před zdaněním k 31. prosinci 2023 ve výši 304 milionů Kč (včetně výnosů z investic). Výnosy dosáhly k 31. říjnu 2023 výše 320 milionů Kč.

 

Oznámení o zvýšení základního kapitálu

9.11.2023

SAB Finance a.s. oznamuje, že došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti o 183.018.824,- Kč. Nová výše základního kapitálu činí 1.183.018.984,- Kč.

 

Veřejná nabídka nových akcií SAB Finance a.s. – druhé kolo úpisu první tranše

6.11.2023

Představenstvo společnosti SAB Finance a.s., IČO 247 17 444, se sídlem Na Příkopě 969/33, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 16 383

v souvislosti s pověřením valné hromady ke zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií na majitele v zaknihované podobě ze dne 28. června 2023 a rozhodnutím o zvýšení kapitálu ze dne 23. srpna 2023 uveřejňuje, že:

v rámci první tranše byly přijaty a zaplaceny žádosti o úpis akcií ve výši 471 698 ks akcií. Tímto došlo k vyčerpání limitu pro úpis akcií v rámci první tranše a SAB Finance a.s. tak zastavuje příjem dalších žádostí o úpis nových akcií v rámci první tranše.

V rámci druhé tranše bude tak nabízen k úpisu 1 ks akcií SAB Finance a.s. Vzhledem k velikosti objemu držených akcií akcionáři SAB Finance a.s., nemá ze stávajících akcionářů nikdo nárok na úpis v rámci přednostního úpisu druhé tranše. Proto bude tento 1 ks akcie upsán až v rámci druhého kola druhé tranše, které proběhne v termínu 4. 1. 2024 – 19. 2. 2024.

 

Veřejná nabídka nových akcií SAB Finance a.s. – druhé kolo úpisu první tranše

30.10. 2023

Představenstvo společnosti SAB Finance a.s., IČO 247 17 444, se sídlem Na Příkopě 969/33, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 16 383

v souvislosti s pověřením valné hromady ke zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií na majitele v zaknihované podobě ze dne 28. června 2023 a rozhodnutím o zvýšení kapitálu ze dne 23. srpna 2023 uveřejňuje, že:

v rámci první tranše byly přijaty žádosti o úpis akcií ve výši 471 698 ks akcií. Tímto došlo k vyčerpání limitu pro úpis akcií v rámci první tranše. Za předpokladu, že budou splněny podmínky pro zápis do listin upisovatelů a žádná z již podaných žádostí o úpis akcií nebude zrušena, nebude možné v této tranši upsat další akcie na základě nově podaných žádostí.

 

Pozvánka na valnou hromadu a aktuální hospodářské výsledky SAB Finance a.s. k 31. 8. 2023

27. 9. 2023

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti SAB Finance a.s. svolává valnou hromadu, na kterou Vás tímto srdečně zveme. Valná hromada se uskuteční 13. listopadu 2023 od 15.00 hodin na adrese PRAGUE MARRIOTT HOTEL, V Celnici 8, Praha 1, PSČ 110 00.

Na začátku valné hromady bude pro Vás připravena prezentace o ekonomické situaci a plánech SAB Finance a.s. V rámci valné hromady bude hlasováno mj. o výplatě dividendy akcionářům, a to z vlastních zdrojů společnosti. Celé znění pozvánky na valnou hromadu najdete zde a plnou moc najdete zde.

Aktuální hospodářské výsledky SAB Finance a.s. k 31. 8. 2023

SAB Finance a.s. vykázala k 31. srpnu 2023 zisk před zdaněním ve výši 131,7 milionů Kč. Výnosy dosáhly výše 255 milionů Kč. K těmto pozitivním výsledkům přispěla volatilita české koruny, a tedy potřeba podniků se zajišťovat proti nečekaným výkyvům kurzu.

Hospodářské výsledky společností s kapitálovou účastí SAB Finance a.s. za 1. pololetí 2023

TRINITY BANK za první pololetí 2023

TRINITY BANK dosáhla podle předběžných výsledků k 30. 6. 2023 zisku před zdaněním ve výši 426 milionů Kč, což znamená překročení plánu o 53 %. Na tomto zisku se podílely především správně nastavená strategie banky v oblasti nárůstu objemu depozit, kontinuální růst úvěrového portfolia a dosažené výnosy z realizovaných investic do cenných papírů. Z výše uvedeného zisku TRINITY BANK a.s. po zdanění připadá na SAB Finance a.s. podíl ve výši 34,9 milionů Kč, což odpovídá 11,46 Kč na akcii (tento zisk na akcii bude za předpokladu, že budou v rámci veřejné nabídky upsány všechny nové akcie SAB Finance a.s.).

FCM Bank za první pololetí 2023

FCM Bank zvýšila k 30. 6. 2023 podle předběžných výsledků zisk před zdaněním z 1 466 tisíc EUR na 2 038 tisíc EUR, tedy z 36 milionů Kč na 49 milionů Kč. K navýšení zisku přispělo především navýšení kapitálu a s tím spojený kontinuální růst objemu poskytnutých úvěrů. Z výše uvedeného zisku FCM Bank po zdanění připadá na SAB Finance a.s. podíl ve výši 666,9 tisíc EUR (16,3 milionů Kč), což odpovídá 5,34 Kč na akcii (tento zisk na akcii bude za předpokladu, že budou v rámci veřejné nabídky upsány všechny nové akcie SAB Finance a.s.).

Účetní zisk SAB Finance a.s. bude navýšen po výplatě dividendy z dceřiných společností v prosinci 2023.

Dividenda

Představenstvo společnosti SAB Finance a.s. navrhuje valné hromadě ke schválení výplatu dividendy akcionářům z vlastních zdrojů společnosti ve výši 74 895 531 Kč. Rozdělení vlastních zdrojů společnosti navrhovaným způsobem je ekonomicky opodstatněno a podloženo dosaženým ziskem po zdanění za první pololetí roku 2023 ve výši 82 milionů Kč.

Pokud valná hromada návrh na výplatu dividendy schválí, bude výnos připsán všem akcionářům, kteří budou držet akcie SAB Finance a.s. k rozhodnému dni, kterým bude 4. pracovní den po datu konání valné hromady, tedy 20. listopadu 2023. Za předpokladu, že do rozhodného dne budou upsány všechny nové akcie SAB Finance a.s., půjde o dividendu ve výši 24,56 Kč na jednu akcii. V poměru k obvyklé tržní ceně výnos představuje 4,63 % p.a.

Nová emise akcií SAB Finance a.s.

Veřejná nabídka proběhne minimálně v jedné a maximálně ve dvou tranších. První tranše běží od 06. 09. 2023 do 20. 11. 2023. Částka, která se neupíše v rámci první tranše, se přesune do druhé tranše. Druhá tranše poběží od 05. 12. 2023 do 19. 02. 2024.

Každá tranše má 2 kola:

 • První kolo je přednostní úpis a je určeno pouze pro stávající akcionáře, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni, kterým je 7 pracovní den před zahájením přednostního úpisu.
 • Druhé kolo je určeno pro všechny ostatní investory, kteří si chtějí akcie koupit. Minimální objem je 1 akcie a maximální objem je limitován objemem akcií.

20. září 2023 skončilo 1. kolo I. tranše úpisu akcií SAB Finance a.s., kterým byl přednostní úpis pro stávající akcionáře. Tohoto přednostního práva využilo 178 akcionářů, kteří upsali 20 459 ks akcií. Do 2. kola I. tranše se tak převádí 451 239 ks akcií.

Za předpokladu nákupu akcií TRINITY BANK a.s. prostřednictvím dceřiné společnosti SAB Financial Investments a.s. se navýší dividenda na minimální cílenou dividendu ve výši 8,2 % p.a.

Perspektivní budoucnost

Management SAB Finance a.s. očekává za rok 2023 zisk před zdaněním ve výši 309 milionů Kč, z toho přijaté dividendy a ostatní provozní výnosy předpokládá ve výši 111 milionů Kč. Zhodnocení akcií tak představuje 8,4 % p.a.

Vážení akcionáři, těšíme se na setkání s Vámi na valné hromadě 13. listopadu 2023. V případě Vašeho zájmu Vám nabízíme diskuzi o SAB Finance a.s. s vedením společnosti, a to od 14:30 hodin v místě konání valné hromady.

 

Průběžné hospodářské výsledky společnosti SAB Finance a.s.

25. 9. 2023

Výnosy SAB Finance a.s. k 31. srpnu 2023 dosáhly výše 255 milionů Kč a zisk před zdaněním dosáhl 131,7 milionů Kč. Objem uzavřených obchodů za minulý rok 2022 činil 338 miliard Kč.

Pololetní zprávu SAB Finance a.s. k 30. 6. 2023 naleznete zde.

 

Veřejná nabídka nových akcií SAB Finance a.s. – druhé kolo úpisu první tranše

21. 9. 2023

Představenstvo společnosti SAB Finance a.s., IČO 247 17 444, se sídlem Na Příkopě 969/33, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 16 383

v souvislosti s pověřením valné hromady ke zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií na majitele v zaknihované podobě ze dne 28. června 2023 uveřejňuje, že:

v rámci prvního kola první tranše bylo upsáno 20 459 ks akcií a do druhého kola úpisu první tranše přechází 451 239 ks akcií.

 

Oznámení o úpisu akcií za využití práva na přednostní úpis

30. 8. 2023

Představenstvo společnosti SAB Finance a.s., IČO: 24717444, se sídlem Praha - Staré Město, Na Příkopě 969/33, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16383 (dále též „Emitent“) tímto činí

OZNÁMENÍ O ÚPISU AKCIÍ ZA VYUŽITÍ PRÁVA NA PŘEDNOSTNÍ ÚPIS 1. KOLO A POČÁTKU BĚHU LHŮTY K VYUŽITÍ PRÁVA NA PŘEDNOSTNÍ ÚPIS

Představenstvo Emitenta rozhodlo dne 23. 8. 2023 na základě pověření valné hromady Emitenta ze dne 28. 6. 2023 o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 183.018.824, - Kč vydáním akcií v počtu 471.698 kusů akcií znějících na jméno v zaknihované podobě v nominální hodnotě 388, - Kč na jednu akcii.

Emitent požádal Českou národní banku o schválení prospektu pro akcie určené k veřejné nabídce dle čl. 20 Nařízení evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 o prospektu, který se má uveřejnit při veřejné nabídce cenných papírů anebo jejich přijetí na obchodovaní na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2009/71/ES.

Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 28. 8. 2023 vedené pod č. j.: 2023/109464/CNB/570, které nabylo právní moci dne 30. 8. 2023. Prospekt byl uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na internetových stránkách Emitenta na adrese www.sab.cz, sekce PRO INVESTORY.

První kolo úpisu, ve kterém mohou akcionáři Emitenta upisovat akcie v rámci svého práva na přednostní úpis i mimo něj, se koná od 6. 9. 2023 do 20. 9. 2023 (dále též „první kolo úpisu“).

Stávající akcionáři držící akcie Emitenta k rozhodnému dnu pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií jsou oprávněni v rámci zvýšení základního kapitálu Emitenta upsáním akcií dle § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, využít práva na přednostní úpis akcií. Akcionář Emitenta má přednostní právo upsat akcie v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu Emitenta, s tím, že na 1 dosavadní akcii připadá přednostní právo k upsání 471.698 / 2.577.320 akcie. Lze upisovat pouze celé akcie, přičemž se zaokrouhluje na celé jednotky dolů. Akcionář Emitenta může v prvním kole úpisu uplatnit své právo na přednostní úpis akcií tak, že ve lhůtě od 6. 9. 2023 do 20. 9. 2023 podá žádost o zápis do listiny upisovatelů (i) na e-mailovou adresu SAB Finance upis@sab.cz, nebo (ii) v případě, že mají podepsanou kompletní klientskou dokumentaci požadovanou společností SAB o.c.p., a.s., IČO: 35 960 990, se sídlem Bratislava mestská časť Staré Město 811 09, Slovenská republika (dále jen „Obchodník“) emailem na adresu upis@sabocp.sk nebo (iii) osobně na jakémkoliv obchodním místě Obchodníka.

Emisní kurs akcií, za který bude Emitent akcie vydávat, je 1.060, - Kč na 1 kus akcie. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií je 28. 8. 2023. V případě, že se stávající akcionář rozhodne upsat akcie je povinen zcela splatit emisní kurs bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet Emitenta č. 1034704/2070, a to před zápisem do listiny upisovatelů. Lhůta pro splacení emisního kursu je 5 (pět) pracovních dnů od podání žádosti o zápis do seznamu upisovatelů, přičemž emisní kurs musí být v plné výši splacen nejpozději v poslední den lhůty k úpisu příslušného kola úpisu.

V případě, že stávající akcionář neuplatní své právo na přednostní úpis na základě výzvy představenstva Emitenta k uplatnění práva na přednostní úpis ve shora uvedené lhůtě, nemůže toto právo na přednostní úpis dále uplatnit. Pokud na základě výzvy představenstva Emitenta k uplatnění práva na přednostní úpis nebudou uplatněna práva na přednostní úpis ke všem upisovaným akciím, neuplatněná práva na přednostní úpis zanikají a žádné další kolo přednostního úpisu akcií plynoucího z vlastnictví akcií se nekoná. Neupsané akcie budou případně nabídnuty ve druhém kole úpisu pro všechny investory.

představenstvo SAB Finance a.s.

 

Úpis nových akcií

29. 8. 2023

Vážení investoři,

dne 28. srpna 2023 Česká národní banka schválila prospekt zaknihovaných akcií společnosti SAB Finance a.s. Schválený prospekt najdete zde.

V případě Vašeho zájmu o úpis akcií SAB Finance a.s., níže uvádíme způsob podání žádosti. Jakékoliv dotazy jsme připraveni zodpovědět na e-mailu upis@sab.cz.

DŮVOD VEŘEJNÉ NABÍDKY AKCIÍ

Společnost SAB Finance a.s. plánuje zvýšení základního SAB Finance a.s. úpisem nových akcií v počtu 471 699 ks o jmenovité hodnotě 388 Kč, což při emisním kursu 1 060,- Kč za Akcii představuje navýšení vlastního kapitálu o 500 000 940 Kč.

Prostředky z úpisu akcií v rámci veřejné nabídky (zvýšený základní kapitál a emisní ážio) SAB Finance a.s. investuje přes svojí dceřinou společnost SAB Financial Investments a.s. do nákupu akcií společnosti TRINITY BANK a.s. Nákup akcií TRINITY BANK a.s. v rozmezí 11 až 13 % (v závislosti na stanovené kupní ceně akcií) přispěje k vyšší ziskovosti a vyšší dividendě, kterou společnost SAB Finance a.s. vyplácí svým akcionářům dvakrát ročně.

Touto transakcí se předpokládá zvýšení ziskovosti SAB Finance a.s. skrze budoucí dividendy inkasované od společnosti TRINITY BANK a.s. prostřednictvím společnosti SAB Financial Investments a.s., které jsou v odhadované výši 10 – 15 % p.a.

LHŮTY VEŘEJNÉ NABÍDKY AKCIÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚPIS

Veřejná nabídka podle výše uvedeného Prospektu proběhne ve dvou tranších. První tranše poběží od 06.09.2023 do 20.11.2023. Druhá tranše poběží od 05.12.2023 do 19.02.2024.

První tranše:

První tranše proběhne postupně až ve dvou kolech úpisu. První kolo úpisu proběhne od 06.09.2023 do 20.09.2023 (dále též „první kolo úpisu první tranše“). Akcionář SAB Finance a.s. vlastnící stávající akcie k rozhodnému dni, může v prvním kole úpisu uplatnit své právo na přednostní úpis akcií tak, že v průběhu prvního kola úpisu první tranše, tj. od 06.09.2023 do 20.09.2023, (i) podá žádost o zápis do listiny upisovatelů na e-mailovou adresu SAB Finance a.s. upis@sab.cz, nebo (ii) v případě, že mají podepsanou kompletní klientskou dokumentaci požadovanou společností SAB o.c.p., a.s., IČO: 35 960 990, se sídlem Bratislava – mestská časť Staré Město 811 09, Slovenská republika (dále jen „Obchodník“) emailem na adresu upis@sabocp.sk nebo osobně na jakémkoliv obchodním místě Obchodníka.

Za předpokladu, že všechny akcie nebudou upsány v prvním kole úpisu první tranše, proběhne druhé kolo úpisu první tranše od 04.10.2023 do 20.11.2023 (dále jen „druhé kolo úpisu první tranše“). Představenstvo uveřejní veřejnou nabídku druhého kola úpisu první tranše způsobem svolání valné hromady SAB Finance a.s. Ve druhém kole úpisu první tranše mohou investoři upsat akcie tak, že po dobu trvání druhého kola úpisu první tranše podají žádost o zápis do listiny upisovatelů na e-mailovou adresu SAB Finance a.s. upis@sab.cz. Investoři, kteří jsou zároveň klienti Obchodníka a mají podepsanou kompletní klientskou dokumentaci požadovanou Obchodníkem, mohou upsat akcie v téže lhůtě podáním žádosti o zápis do listiny upisovatelů ve formě pokynu osobně na jakémkoliv obchodním místě Obchodníka nebo na e-mailovou adresu Obchodníka upis@sabocp.sk.

Druhá tranše:

Druhá tranše proběhne postupně až ve dvou kolech úpisu. Druhé kolo úpisu proběhne od 05.12.2023 do 19.12.2023 (dále též „první kolo úpisu druhé tranše“). Akcionář SAB Finance a.s. vlastnící stávající akcie k rozhodnému dni, může v prvním kole úpisu uplatnit své právo na přednostní úpis akcií tak, že v průběhu prvního kola úpisu druhé tranše, tj. od 05.12.2023 do 19.12.2023, (i) podá žádost o zápis do listiny upisovatelů na e-mailovou adresu SAB Fiannce a.s. upis@sab.cz, nebo (ii) v případě, že mají podepsanou kompletní klientskou dokumentaci požadovanou Obchodníkem emailem na adresu upis@sabocp.sk nebo osobně na jakémkoliv obchodním místě Obchodníka.

Za předpokladu, že všechny akcie nebudou upsány v prvním kole úpisu druhé tranše, proběhne druhé kolo úpisu druhé tranše od 04.01.2024 do 19.02.2024 (dále jen „druhé kolo úpisu druhé tranše“). Představenstvo uveřejní veřejnou nabídku druhého kola úpisu druhé tranše způsobem svolání valné hromady SAB Finance a.s. Ve druhém kole úpisu druhé tranše mohou investoři upsat akcie tak, že po dobu trvání druhého kola úpisu druhé tranše podají žádost o zápis do listiny upisovatelů na e-mailovou adresu SAB Finance a.s. upis@sab.cz. Investoři, kteří jsou zároveň klienti Obchodníka a mají podepsanou kompletní klientskou dokumentaci požadovanou Obchodníkem, mohou upsat Akcie v téže lhůtě podáním žádosti o zápis do listiny upisovatelů ve formě pokynu osobně na jakémkoliv obchodním místě Obchodníka nebo na e-mailovou adresu Obchodníka upis@sabocp.sk.

SAB Finance a.s.

 

Rozhodnutí představenstva SAB Finance a.s. o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií na majitele v zaknihované podobě

23. 8. 2023

Z pověření valné hromady SAB Finance a.s. ze dne 28. června 2023 ke zvýšení základního kapitálu SAB Finance a.s. upisováním nových akcií na majitele v zaknihované podobě nejvýše o částku 183 019 212 Kč v maximálním počtu 471 699 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 388 Kč představenstvo společnosti SAB Finance a.s., IČO 247 17 444, se sídlem Na Příkopě 969/33, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 16 383 rozhodlo takto:

Rozhodnutí představenstva – notářský zápis 515/2023
Rozhodnutí představenstva – notářský zápis 516/2023

 

SAB Finance a její úspěšné pololetí 2023

31. 7. 2023

Více než 140 milionová dividenda akcionářům za druhé pololetí roku 2022. Plánované navýšení vlastního kapitálu o půl miliardy korun prostřednictvím úpisu nových akcií a přeplnění plánu pololetního zisku o 8 mil. Kč. To jsou hlavní události prvního půlroku 2023 v SAB Finance, českém nebankovním lídrovi trhu devizových obchodů.

Ekonomické výsledky společnosti SAB Finance za první pololetí roku 2023

Zisk před zdaněním je za první pololetí roku 2023 ve výši 100,1 milionů Kč, což představuje přeplnění plánu zisku o 8 milionů. Výnosy přesáhly 193,4 milionů korun. Počet klientů společnosti dosáhl hranice 20 tisíc.

SAB Finance a.s. svými výsledky opět potvrdila svou dominantní pozici na trhu devizových obchodů. „Náš kontinuální růst objemu vypořádaných obchodů a počtů klientů je potvrzením nejenom naší výjimečné pozice na trhu, ale též i expertízy, kterou klientům poskytujeme,“ hodnotí pozici společnosti na trhu předseda představenstva Ondřej Korecký.

Očekávaná vysoká výnosnost z akcií v roce 2023

SAB Finance a.s. avizovala navýšení vlastního kapitálu o půl miliardy korun prostřednictvím úpisu nových akcií. „Tyto akcie společnost využije pro nákup akcií Trinity Bank a zvýší tak celkovou výnosnost pro akcionáře SAB Finance. Potenciální zhodnocení investice do akcií banky tak může pro akcionáře SAB Finance dosáhnout výše až 117 milionů korun za rok 2023 při očekávaném zisku Trinity Bank ve výši 750 milionů korun,“ říká Ondřej Korecký ze SAB Finance a.s.

Plán pro druhé pololetí 2023

Zisk společnosti SAB Finance a.s. je postaven na třech pilířích. Prvním je samotná činnost společnosti SAB Finance a.s. v oblasti poskytování služeb platební instituce, kdy pro rok 2023 je plánován zisk z těchto operací ve výši 200 milionů Kč před daní. Druhý pilíř tvoří dividendový výnos z investice společnosti do české banky Trinity Bank a.s., která v předchozím roce dosáhla rekordního auditovaného zisku před daní přesahující jednu miliardu korun. Společnost SAB Finance a.s. v současné době drží desetiprocentní podíl v této bance. Třetím pilířem je pak dividendový výnos z investice do maltské banky FCM Bank Limited.

Prognóza celkového zisku SAB Finance a.s. před zdaněním včetně dividendových účastí pro rok 2023 činí 309 milionů Kč a představuje plánované zhodnocení akcií ve výši 8,40 %. Výše dividendy akcionářům tak i nadále bude, ve srovnání s akciovým trhem v ČR, velmi vysoká a pro investory atraktivní. „V případě naplnění očekávaného plánu bude zisk společnosti z poskytování služeb platební instituce SAB Finance druhý nejvyšší v její historii po rekordním roce 2022. Tedy po roku, který byl zcela mimořádný s ohledem na zahájení agrese Ruska na území Ukrajiny a s tím spojenou ekonomickou nestabilitou na trzích,“ komentuje očekávaný finanční výsledek společnosti SAB Finance a.s. její zakladatel Radomír Lapčík.

 

Hospodaření SAB Finance a.s. a plán na rok 2023, 2024

27. 6. 2023

Hospodaření za leden – květen 2023

 • Zisk před zdaněním za leden – květen roku 2023 přesáhl 82 milionů Kč.
 • Výnosy dosáhly 159 milionů Kč.

Vývoj zisku a plán na rok 2023

Očekávaná výnosnost z akcií TRINITY BANK a.s.

 • Plán zisku před zdaněním TRINITY BANK a.s. na rok 2023 je očekáván ve výši 750 milionů Kč, tzn. 125 % stanoveného plánu.
 • V případě splnění tohoto plánu se očekává zhodnocení investice v TRINITY BANK a.s. o 18,6 %.
 • Potenciální dividenda od TRINITY BANK a.s. pro SAB Finance a.s. za rok 2023 tak může dosáhnout až výši 117 milionů Kč.
 • Tedy odhadovaná výnosnost za rok 2023 inkasovaná od TRINITY BANK a.s. prostřednictvím SAB Financial Investments a.s. je v souladu s očekávaným budoucím dividendovým výnosem v odhadované výši 10 – 15 % p.a.

Význam emise akcií pro akcionáře SAB Finance a.s.

 • Navýšení ziskovosti SAB Finance a.s. skrze budoucí dividendy.
 • Celková dividenda za rok 2023 i po naředění akcií přesáhne 8,2 % p.a.
 • Plný efekt z nakoupených akcií TRINITY BANK a.s. nastane v roce 2024, kdy díky této transakci očekáváme růst dividendy pro akcionáře SAB Finance a.s. na 10,2 % p.a.

Plán dividendy SAB Finance a.s. na rok 2024

 

Nabídka diskuze nad tématy valné hromady

30. 5. 2023

Vážení akcionáři,

v případě Vašeho zájmu Vám nabízíme diskuzi s vedením společnosti nad tématy valné hromady SAB Finance a.s. konané dne 28. června 2023 na adrese Opletalova 1337/29 v prostorách Smetanova sálu v budově Autoklubu České republiky na Praze 1. Diskuze bude zahájena v 9 hodin v místě konání valné hromady.

 

Pozvánka na valnou hromadu

25. 5. 2023

Vážená akcionářko, vážený akcionáři,

představenstvo společnosti SAB Finance a.s. svolává valnou hromadu, která se uskuteční ve středu 28. června 2023 od 10:00 hodin na adrese Opletalova 1337/29 v prostorách Smetanova sálu v budově Autoklubu České republiky na Praze 1. Celé znění pozvánky na valnou hromadu najdete zde a formulář k udělení plné moci zde.

Nová emise akcií SAB Finance a.s. a navýšení podílu v TRINITY BANK a.s.

Hlavními body této valné hromady je pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií SAB Finance a.s. v počtu 471 699 ks o jmenovité hodnotě 388,- Kč , což při tržní ceně 1 060,- Kč za akcii představuje navýšení vlastního kapitálu o 500 milionů Kč. Dalším na tuto emisi přímo navazujícím bodem valné hromady je schválení významné transakce se spřízněnou stranou, tj. schválení investice SAB Finance a.s. do zvýšení základního kapitálu své dceřiné společnosti SAB Financial Investments a.s., která díky této investici následně nabyde akcie TRINITY BANK a.s. Touto transakcí dojde k vyšší ziskovosti SAB Finance a.s. skrze budoucí dividendy inkasované od TRINITY BANK a.s. prostřednictvím SAB Financial Investments a.s. Dividendy od TRINITY BANK a.s. jsou v odhadované výši 10 – 15 % p.a. Poslední vyplacená dividenda TRINITY BANK a.s. byla ve výši 13,15 % p.a. na akcii a nad rámec vyplacené dividendy se investice do akcií TRINITY BANK a.s. zhodnotila o dalších téměř 15 % p.a., tj. celkové zhodnocení tak představovalo 28,12 % p.a.

TRINITY BANK a.s. – úspěšná historie

TRINITY BANK a.s. je ryze česká banka s 27letou historií ziskového podnikání a s potenciálem růstu v dalším období. Bilanční suma ke konci roku 2022 dosáhla výše 64 miliard Kč a výše regulatorního kapitálu činila 4 miliardy Kč. Měřeno výnosností vlastního kapitálu se jednalo v loňském roce o jednu z nejlepších bank v ČR, s výnosností 28,12 % (ukazatel ROE). Akcionářská struktura zahrnuje více než 9 tisíc drobných českých akcionářů a 99 % veškerých výnosů je generováno z aktiv v ČR. TRINITY BANK a.s. má přes 115 tisíc klientů, přičemž počet klientů narostl ročně na více než dvojnásobek.

Graf ziskovosti TRINITY BANK a.s.

Posílení ziskovosti akcií SAB Finance a.s.

Rok 2022 byl nejúspěšnějším rokem historie společnosti SAB Finance a.s., který přinesl akcionářům zhodnocení ve výši 8 % p.a. Vedle poskytování služeb našim klientům je dalším pilířem ziskovosti příjem z dividend z finančních investic, především do bankovních akcií. TRINITY BANK a.s. dosáhla v loňském roce výnosnost vlastního kapitálu vyšší než SAB Finance a.s. a investice do jejích akcií prostřednictvím dceřiné společnosti SAB Financial Investments a.s. navýší celkovou výnosnost pro akcionáře SAB Finance a.s. Při předpokladu stejné ziskovosti TRINITY BANK a.s. jako v roce 2022 mohou tyto transakce přinést do zisku SAB Finance a.s. minimálně 50 milionů Kč ročně formou inkasované dividendy a dalších více než 50 milionů Kč formou navýšení vnitřní hodnoty akcií TRINITY BANK a.s.

Na základě pozitivního vývoje výsledků hospodaření SAB Finance a.s. a s ohledem na výše popsané transakce představenstvo rozhodlo o změně cílů dividendové politiky. Současná minimální výše dividendy 5 % p.a. uvedená v Prospektu k akciím se za předpokladu schválení nové emise akcií SAB Finance a.s. a nákupu akcií TRINITY BANK a.s. prostřednictvím dceřiné společnosti SAB Financial Investments a.s. navýší na minimální cílenou dividendu ve výši 8,2 % p.a.

Detailnější informace o plánovaných transakcích Vám představíme a vysvětlíme na valné hromadě SAB Finance a.s. dne 28. června 2023, na kterou Vás tímto srdečně zveme.

Ing. Radomír Lapčík, LL.M.,
zakladatel SAB Finance a.s.

Zápis z jednání valné hromady konané 26. dubna 2023

4. 5. 2023

Zápis z valné hromady SAB Finance a.s., která se uskutečnila 26. dubna 2023, najdete v dokumentu zde.

 

Oznámení o výplatě podílu na zisku

28. 4. 2023

Představenstvo společnosti SAB Finance a.s. oznamuje, že řádná valná hromada společnosti dne 26. 4. 2023 schválila rozdělení zisku společnosti za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Podrobnosti naleznete v tomto dokumentu.

 

Hospodaření za 1. čtvrtletí 2023

25. 4. 2023

Výnosy SAB Finance a.s. za první čtvrtletí roku 2023 přesáhly 98,2 milionů Kč a zisk před zdaněním za stejné období dosáhl 50,6 milionů Kč.

 

Pozvánka na valnou hromadu

24. 3. 2023

Vážená akcionářko, vážený akcionáři,

budeme velmi rádi, pokud přijmete pozvání na valnou hromadu společnosti SAB Finance a.s. Na ní Vám odprezentujeme nejenom skvělé ekonomické výsledky české společnosti SAB Finance a.s, ale také společností, ve kterých má SAB Finance a.s. akciové podíly. Směle můžeme konstatovat, že všechny společnosti dosáhly v roce 2022 historicky svých nejlepších ekonomických výsledků. S těmito rekordními výsledky hospodaření SAB Finance a.s. Vás osobně seznámí zakladatel společnosti pan Radomír Lapčík. Aktuální ekonomickou situací v ČR Vás provede ekonom Lukáš Kovanda.

Představenstvo společnosti SAB Finance a.s. , největšího nebankovního českého obchodníka s měnami, svolává valnou hromadu. Ta se uskuteční ve středu 26. dubna 2023 od 10:00 hodin na adrese Opletalova 1337/29 v prostorách Smetanova sálu v budově Autoklubu České republiky na Praze 1. Hlavními body valné hromady společnosti SAB Finance a.s. je schválení individuální a konsolidované účetní závěrky za rok 2022 a hlasování o rozdělení zisku, tedy o výplatě dividendy akcionářům. U tohoto bodu jednání představenstvo SAB Finance a.s. navrhuje dividendu ve výši 55 korun na akcii. Celé znění pozvánky na valnou hromadu najdete zde a formulář k udělení plné moci tady.

Jak jsme již uvedli, rok 2022 byl nejúspěšnějším rokem historie společnosti SAB Finance a.s. Auditovaný zisk před zdaněním dosáhl výše 268 miliónů korun, po zdanění jde o hodnotu 216 648 131 korun. Základem tohoto rekordního zisku byly výnosy přesahující půl miliardy korun ve výši 528 miliónů korun. I v případě těchto výnosů jde o historicky rekordní číslo.

Také společnosti, ve kterých drží společnost SAB Finance a.s. akciové podíly, měly v loňském roce opět rekordní výsledky. TRINITY BANK a.s. zakončila rok s jedním stem tisíc klientů a ziskem před daní ve výši jedné miliardy korun. V porovnání s výší zisků na bankovním trhu mezi lety 2021 a 2022 byla bankou, které se procentuálně nejvíce zvýšil zisk ze všech bank, které mají českou bankovní licenci.

I druhá banka, kde má SAB Finance a.s. podíl, maltská FCM Bank Limited, měla vyšší zisk. Původní předpoklad zisku zde byl projektován na hranici 60 miliónů korun. Ten byl překročen o dva milióny korun.

S ohledem na úspěšné hospodářské výsledky v roce 2022 navrhuje představenstvo společnosti SAB Finance a.s. valné hromadě ke schválení výplatu dividendy akcionářům společnosti ve výši 141 752 600 korun. Jde o dividendu ve výši 55 korun na jednu akcii. V poměru k obvyklé tržní ceně výnos představuje 10,4 % p.a. za druhé pololetí roku 2022. Na poměry dnešní situace na kapitálových trzích je to obecně velmi vysoká dividenda. V případě, že valná hromada návrh na výplatu dividendy schválí, bude daný výnos připsán všem akcionářům, kteří budou držet akcie SAB Finance a.s. k rozhodnému dni. Tím je dle znění stanov čtvrtý pracovní den po datu konání valné hromady, tedy středa 3. května 2023.

Úspěšná historie, perspektivní budoucnost

Organický růst společnosti SAB Finance a.s., stejně tak i firem, ve kterých drží SAB Finance a.s. akciový podíl, pokračuje i v roce 2023. A to i díky historickým rekordním ziskům z roku 2022. Pozici největšího nebankovního obchodníka s měnami společnost SAB Finance a.s. nadále upevňuje a počet klientů, pro které firma realizuje své služby, neustále roste a blíží se hranici 20 tisíc klientů.

S ohledem na dnešní ekonomickou situaci bude zajištění kurzu české koruny vůči světovým měnám pro firmy jedním ze základních ekonomických nástrojů pro stabilizaci jejich podnikání v letošním roce. Kdo nebude mít svůj byznys kurzově zajištěn, bude spekulovat na zcela nepredikovatelný vývoj na trzích. Výkyvy kurzu nehrají do karet ani importérům, ani exportérům. Exportéři mají možnost si právě zajištěním vylepšit aktuální spotový kurz, který je pro ně nepříznivý. Importéři díky zajištění mohou využít výhod silné koruny pro dlouhodobější fixaci kurzu.

Potřeba společností zajišťovat se proti volatilním kurzům jednotlivých měn v prvních měsících letošního roku produkuje prostor pro dobré hospodářské výsledky firmy v roce 2023. Držení akcií společnosti SAB Finance a.s. proto bude i v letošním roce jednou z mála jistot, které lze na trhu predikovat pro další měsíce. Volatilita české koruny, komplikovaná ekonomická situace i kritická situace ve východní Evropě, tak jen opětovně potvrzují, že investice do držení akcií SAB Finance a.s. je logickým krokem, který akcionářům přináší každoroční zhodnocení jejich investice. Ta za celý loňský rok dosáhla hodnoty 8 % p.a.

Plán zisků pro rok 2023 společnosti SAB Finance a.s. včetně společností s kapitálovou účastí v SAB Finance a.s.

Stojíme na pevných základech naší úspěšné historie, v současnosti dosahujeme rekordních výsledků a očekáváme perspektivní budoucnost. Společnost SAB Finance a.s. byla založena ve Zlíně, ve městě, které se hlásí odkazu historicky největšího českého podnikatele Tomáše Bati. Jeho motta „náš zákazník, náš pán“ nebo „z kapek moře, z haléřů miliony“ se obtiskly i do filozofie podnikání společnosti SAB Finance a.s. Tomáš Baťa říkal, že „dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění“; v souladu s tímto je naším cílem, aby se službami společnosti SAB Finance a.s. byli spokojeni nejenom naši klienti, ale také všichni akcionáři této úspěšné české společnosti. Doposud tomu tak vždy bylo a v SAB Finance a.s. věříme, že tomu tak bude i nadále.

Vážená akcionářko, vážený akcionáři,

detailnější informace o plánovaných ziscích jednotlivých společností dle výše podílů SAB Finance a.s. jsou pro Vás připraveny v přiložené tabulce. Věříme, že je z ní zřejmé, že je zde předpoklad nejenom dalšího hospodářského růstu jednotlivých firem, ale také zhodnocování akcií společnosti SAB Finance a.s. v dalších letech.

Tabulka VH 26. 4. 2023

Těšíme se na setkání s Vámi na valné hromadě společnosti SAB Finance a.s. ve středu 26. dubna 2023.

 

Ing. Radomír Lapčík, LL.M.,
zakladatel SAB Finance a.s.

 

SAB Finance a.s. dosáhla za rok 2022 rekordního zisku 268 mil. Kč

30. 1. 2023

Vážení akcionáři/klienti,

je mi ctí vám prezentovat dosažení rekordních výsledků společnosti SAB Finance a.s., které dosáhla za rok 2022. Účetní zisk před zdaněním a auditem činil 268 mil. Kč, a tím došlo k překročení hospodářského výsledku za rok 2021 o 34 %. To znamená zhodnocení na akcii 8 % p.a.

Úspěšné hospodářské výsledky za rok 2022

SAB Finance a.s. překonal doposud rekordní výši zisku z roku 2021 (200 mil. Kč), a to o 34 %. Účetní zisk před zdaněním a auditem dosáhl 268 mil. Kč.

Vývoj výnosů/zisků v letech 2018 - 2022

Zisk SAB Finance a.s. před zdaněním

Vyšší volatilita české koruny znamená vyšší ziskovost SAB Finance a.s., neboť klienti poptávají ve vyšší míře zajištění proti devizovým výkyvům české koruny.

Česká měna atakovala svoji nejsilnější úroveň vůči euru od 3. listopadu 2008, když zpevnila až na kurz pod 24,00 CZK/EUR. Důvody jsou zejména lákavě vysoké úrokové sazby v kombinaci s ubezpečením trhu o připravenosti ČNB zasáhnout proti oslabení koruny devizovými intervencemi. V první polovině roku 2022 však devizový trh zažil několik rizik a nejistot, ať už na poli geopolitickém, energetickém, či personálním v bankovní řadě ČNB. Tato kombinace protichůdných tlaků na vývoj koruny způsobuje volatilitu a v roce 2023 očekáváme opět výrazné výkyvy, což podporuje prodejnost produktů SAB Finance a.s.

Vývoj FX obratů v letech 2018 - 2022

Zisk SAB Finance a.s. před zdaněním

Nejen v oblasti výnosů a zisku, ale také v oblasti celkového obratu FX operací byl rok 2022 rekordní a pokračoval v růstovém trendu posledních let.

Po dokončení auditu společnosti SAB Finance a.s. za rok 2022 předloží představenstvo auditovanou výroční zprávu, kde budou uvedeny podrobnější informace o úspěšném období 2022.

Hospodářské výsledky společností s kapitálovou účastí SAB Finance a.s.

Akcie SAB Finance a.s. bude zhodnocena i o zisky z dceřiných společností. Účetní zisk SAB Finance a.s. bude navýšen až po výplatě dividendy z dceřiných společnosti po ukončení účetního období.

TRINITY BANK a.s. v roce 2022 (majetková účast 10,21 %)

Rekordních výsledků za rok 2022 dosáhla i ryze česká banka TRINITY BANK a.s., která podle předběžných výsledků více než čtyřnásobně překonala zisk před zdaněním a před auditem oproti roku 2021 a dosáhla zisku 1 mld. Kč. Růst zisku je dán vhodně zvolenou strategií banky, jak v oblasti depozit, úvěrů, tak ostatních investic.

FCM Bank Limited v roce 2021 (majetková účast 99 %)

FCM Bank Limited významně posílila svůj kapitál a díky růstu objemu poskytnutých úvěrů dosáhla za rok 2022 zisk před zdaněním a auditem výše 3 mil. EUR, tedy 72 mil. Kč.

Perspektivní budoucnost

O výplatě dividendy akcionářům za druhé pololetí roku 2022 budou rozhodovat akcionáři na nejbližší valné hromadě - dle neauditovaných výsledků za rok 2022 představenstvo SAB Finance a.s. bude navrhovat dividendu ve výši 55 Kč na akcii, tj. výnosnost 10,4 % p.a. Dividenda bude připsána všem akcionářům, kteří budou držet akcie SAB Finance a.s. k rozhodnému dni, kterým je 4. pracovní den po datu konání valné hromady.

Vážení akcionáři a klienti, děkuji vám za důvěru a přeji vám úspěšný rok 2023.

Ing. Radomír Lapčík, LL.M.,
zakladatel SAB Finance a.s.

 

Úpis akcií

9. 1. 2023

V rámci úpisu akcií TRINITY BANK a.s. navýšila společnost SAB Finance a.s. prostřednictvím své dceřiné společnosti SAB Financial Investments a.s. svůj podíl v TRINITY BANK a.s. Aktuálně tak drží 280 236 kusů akcií.

 

Oznámení o schválení nabytí kvalifikované účasti

7. 11. 2022

SAB Finance a.s., SAB Financial Investments a.s., SAB Financial Group a.s. a Ing. Radomír Lapčík, LL.M. obdrželi souhlas České národní banky k nabytí kvalifikované účasti na TRINITY BANK a.s. v rámci projektu Strong Bank. Česká národní banka vyhověla žádosti v plném rozsahu. Jde o významné navýšení kapitálu TRINITY BANK a.s. o téměř půl miliardy Kč (450 milionů Kč). Společnosti SAB Finance a.s. se týká navýšení kapitálu v TRINITY BANK a.s. formou vyšší investice držené ze strany SAB Financial Investments a.s. (dceřiné společnosti SAB Finance a.s.). Navýšením kapitálu TRINITY BANK a.s. se očekává zvýšení ziskovosti SAB Finance a.s. díky růstu ziskovosti TRINITY BANK a.s., a tedy formou vyššího výnosu z dividend z této banky.

 

Aktuální informace o stavu umístěných a prodaných akcií v rámci veřejné nabídky

3. 10. 2022

Celkový objem nabízených akcií SAB Finance a.s. umístěných a prodaných v rámci veřejné nabídky k 29. 9. 2022 je 728.258 ks akcií. Objem nabízených akcií SAB Finance a.s. umístěných a prodaných v rámci veřejné nabídky k 29. 9. 2022 dle dodatku č. 2 k Prospektu II je 257.732 ks akcií.

 

30. 9. 2022 - SAB Finance a.s. oznamuje ukončení veřejné nabídky akcií společnosti

 

Zápis z jednání valné hromady konané 16. září 2022, dividenda schválena, vyplacení 6. října 2022

22. 9. 2022

Zápis z valné hromady SAB Finance a.s., která se uskutečnila 16. září 2022, najdete společně s informacemi k výplatě dividendy v dokumentu zde.

 

Průběžné hospodářské výsledky společnosti SAB Finance a.s.

15. 9. 2022

Výnosy SAB Finance a.s. k 31. srpnu 2022 přesáhly 391 milionů Kč a zisk dosáhl 196,9 milionů Kč. SAB Finance a.s. tak překročil plán výnosů (214 milionů Kč) i plán zisku (115,9 milionů Kč). Objem uzavřených obchodů za minulý rok 2021 činil 258,7 miliard Kč, přičemž za prvních 8 měsíců roku 2022 dosáhl objem uzavřených obchodů 213,6 miliard Kč.

K 14. září 2022 bylo celkem prodáno 26 % akcií SAB Finance a.s., k dalšímu prodeji v rámci veřejné nabídky zůstává 2,25 %.

Pololetní zprávu SAB Finance a.s. k 30.6.2022 naleznete zde.

 

Pozvánka na valnou hromadu

16. 8. 2022

Vážení akcionáři,

je nám ctí Vás pozvat na další pravidelnou valnou hromadu SAB Finance a.s. Představenstvo společnosti SAB Finance a.s. svolává řádnou valnou hromadu na 16. září 2022 od 10.00 hodin na adrese PRAGUE MARRIOTT HOTEL, V Celnici 8, Praha 1, PSČ 110 00. V rámci valné hromady bude hlasováno mj. o výplatě dividendy akcionářům, a to z vlastních zdrojů společnosti.

Pozvánku naleznete zde, formulář k udělení plné moci tady

 

Úspěšné a rekordní hospodářské výsledky za 1. pololetí 2022

11. 8. 2022 – SAB Finance a.s. vykázala k 30. červnu 2022 zisk před zdaněním ve výši 154 milionů Kč. Čistý zisk tak meziročně zvýšila o 81% na 125 milionů Kč. Výnos dosáhl rekordní výše 309,6 milionů Kč. K úžasným výsledkům přispěla vysoká volatilita české koruny, a tedy potřeba podniků se zajišťovat proti nečekaným výkyvům kurzu. Vysoký úrokový diferenciál české koruny proti euru mluví pro scénář posilování koruny. Na druhou stranu drtivý tlak na oslabení měn východní Evropy vytváří prostor pro úvahy k oslabení české koruny. Zejména při pohledu na oslabení maďarského forintu a heroický výkon Maďarské národní banky při zvyšování úrokových sazeb se nelze ubránit obavám z oslabení české měny. Proto je i nadále nezbytné pro podniky se zajišťovat proti neplánovaným výkyvům české koruny. SAB Finance a.s. je velmi úspěšný nejen v oblasti spotového obchodu, ale zejména v edukaci klientů o potřebě zajištění forwardovými obchody. Příjmy z forwardů pro SAB Finance a.s. tvoří rovnocenný pilíř s příjmy ze spotových obchodů. Výsledkem je perspektiva mimořádně ziskových období, a tedy nadstandardních dividend pro akcionáře. 

Představenstvo společnosti SAB Finance a.s. proto navrhuje valné hromadě ke schválení výplatu dividendy akcionářům z vlastních zdrojů společnosti ve výši 89,371 milionů Kč. Rozdělení vlastních zdrojů společnosti navrhovaným způsobem je ekonomicky opodstatněno a podloženo dosaženým ziskem za první pololetí roku 2022 ve výši 154 milionů Kč. Jedná se tedy o dividendu ve výši 34,68 Kč na akcii a v poměru k obvyklé tržní ceně výnos představuje 6,5 % p.a. Jelikož je pololetní zisk vyšší než vytvořené fondy společnosti, bude zbývající část zisku vyplacena spolu se ziskem za druhé pololetí roku 2022 po ukončení účetního období.

Pokud valná hromada tento návrh schválí, bude výnos připsán všem akcionářům, kteří budou držet akcie SAB Finance a.s. k rozhodnému dni, kterým bude 4. pracovní den po datu konání valné hromady, tedy 22. září 2022.

SAB Finance a.s. svými výsledky potvrzuje výnosnost deklarovanou při vstupu na BCPP a v dubnu 2022 byl titul SAB Finance a.s. sedmý nejobchodovanější na pražské burze.

Rekordní a úspěšné hospodářské výsledky společností s kapitálovou účastí SAB Finance a.s. za 1. pololetí 2022

FCM Bank za první pololetí 2022 (majetková účast 99 %)

FCM Bank zvýšila k 30.6.2022 podle předběžných výsledků zisk před zdaněním více než trojnásobně z 464 tisíc EUR na 1 466 tisíc EUR, tedy z 11,5 milionů Kč na 36,3 milionů Kč. Banka patří mezi nejrychleji rostoucí korporátní banky na Maltě, k výraznému navýšení zisku přispívá především kontinuální růst objemu poskytnutých úvěrů.

TRINITY BANK za první pololetí 2022 (majetková účast 9,9 %)

TRINITY BANK překonala podle předběžných výsledků k 30.6.2022 plán zisku o 175 % a dosáhla zisku před zdaněním ve výši 311 milionů Kč. To je o 338 % více než k 30.6.2021 (71 milionů Kč). Na výrazném zisku se podílely především správně nastavená strategie banky v oblasti nárůstu objemu depozit, růst úvěrového portfolia a dosažené výnosy z realizovaných investic do cenných papírů.

Akcie SAB Finance a.s. byla tedy zhodnocena i o zisky z dceřiných účastí. O kumulovaném zisku před zdaněním za první pololetí 2022 lze uvažovat ve výši 220 milionů Kč. Účetní zisk SAB Finance a.s. bude navýšen až po výplatě dividendy z dceřiných společností po ukončení účetního období.

Perspektivní budoucnost

Podpora a pomoc klientům SAB Finance a.s. při jejich podnikání a na jejich cestě k úspěchu jsou i nadále naší prioritou. Management SAB Finance a.s. očekává za rok 2022 zisk z vlastní činnosti před zdaněním ve výši 250 milionů Kč a plánuje výplatu dividendy ve výši 10 % p.a.

Zisk SAB Finance a.s. před zdaněním

Plán zisků za rok 2022 SAB Finance a.s. včetně společností s kapitálovou účastí v SAB Finance a.s.

SAB Finance a.s. plánuje zisk před zdaněním ve výši 250 milionů Kč a FCM BANK předpokládá zisk před zdaněním 3,2 milionů EUR (80 milionů Kč). TRINITY BANK očekává zisk před zdaněním ve výši 750 milionů Kč, z čeho na držený podíl připadne 75 milionů Kč.

Plán zisku před zdaněním pro rok 2022 zahrnující společnosti s kapitálovou účastí v SAB Finance a.s. je 405 milionů Kč, a tedy anualizované zhodnocení (před zdaněním) investice do akcie SAB Finance a.s. je ve výši 15 %.

 

Průběžné hospodářské výsledky společnosti SAB Finance a.s. k 30. červnu 2022

1. 8. 2022 – Společnost SAB Finance a.s. pokračuje v rekordních hospodářských výsledcích a do konce roku předpokládá další zvýšení zisku a překonání velice úspěšného loňského roku, kdy dosáhla zisku před zdaněním 200 mil. Kč. K 30. červnu 2022 vykázala zisk před zdaněním ve výši 154 mil. Kč a rekordní výnos dosáhl 309,6 mil. Kč. Čistý zisk tak meziročně zvýšila o 81 % na 125 mil. Kč. 

 

Aktuální informace o stavu umístěných a prodaných akcií v rámci veřejné nabídky

7. 7. 2022 – Objem nabízených akcií SAB Finance a.s. umístěných a prodaných v rámci veřejné nabídky k 30. 6. 2022 je 470.526 ks akcií.

 

Dodatek k prospektu akcií

Dne 28. 6. 2022 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky, jímž byl schválen dodatek č. 2 Prospektu akcií II SAB Finance a.s. (dále „Dodatek prospektu“), kterým se prodlužuje veřejná nabídka akcií, a to do 11. 1. 2023. Dodatek prospektu je třeba číst vždy společně s prospektem.

Investoři, kteří před uveřejněním druhého Dodatku prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním akcií společnosti SAB Finance a.s. a přede dnem 28. 6. 2022 jim akcie nebyly dodány, mají právo svůj souhlas odvolat. Toto právo mohou investoři uplatnit stejným způsobem, jakým podali svoji objednávku k nákupu nabízených akcií, a to ve lhůtě tří pracovních dnů po uveřejnění Dodatku prospektu (tj. do 1. 7. 2022). V rámci správního řízení o schválení Dodatku prospektu Česká národní banka neposuzovala hospodářské výsledky ani finanční situaci společnosti SAB Finance a.s. a schválení Dodatku prospektu z její strany nepředstavuje garanci ohledně budoucí ziskovosti.

 

Zápis z jednání valné hromady SAB Finance a.s. z 25. dubna 2022

Praha, 28. 4. 2022 – Zápis z jednání naleznete v dokumentu.

 

SAB Finance pokračuje s rekordním ziskem i v 1. čtvrtletí 2022

Praha, 26. 4. 2022 – Po úspěšném roce 2021 dosáhla společnost SAB Finance rekordních hospodářských výsledků i v 1. čtvrtletí 2022. Čistý zisk meziročně zvýšila o 96 % na 65,3 mil. Kč. Zisk před zdaněním vykázala ve výši 80,7 mil. Kč a rekordní výnos dosáhl 167 mil. Kč. Valná hromada společnosti schválila 25. 4. 2022 rozdělení zisku ve výši 120 mil. Kč za 2. pololetí 2021 a výplatě dividendy 46,60 Kč na akcii, což představuje výnos k obvyklé tržní ceně ve výši 8,78 % p.a. na akcii. Za 1. pololetí 2021 společnost vyplatila 68 milionů Kč představující výnos 5 % p.a. na akcii.

Vývoj kurzu koruny, vysoká poptávka po měnovém zajištění a osobní přístup týmu SAB Finance přispěly k výborným k výsledkům firmy. Jsme rádi, že naše produkty spotových měnových kurzů a měnových zajištění pomocí forwardů využívá ve svém podnikání čím dál více klientů,” uvedl Radomír Lapčík, zakladatel společnosti.

Společnost SAB Finance pokračuje v rekordních hospodářských výsledcích. Do konce roku předpokládá další zvýšení zisku a překonání velice úspěšného loňského roku, kdy dosáhla zisku 200 mil. Kč. Pozitivní vliv společnost připisuje novému produktu měnový forward - platební nástroj pro zajištění měny za předem dohodnutý kurz k předem stanovenému datu. Růst SAB Finance by měl být tažený i pokračující silnou poptávkou po měnovém zajištění a expanzí fintechové platformy ProStream®, kterou spustila v loňském roce tuzemským klientům, na polský trh.

Rok 2021 byl pro SAB Finance výjimečně úspěšným – účetní zisk před zdaněním přesáhl výši 200 mil. Kč a překonal tak o 39 % doposud rekordní výši zisku z roku 2020. Celkový obrat společnosti (zisk z finančních operací) v roce 2021 přesáhl 377 mil. Kč s meziročním nárůstem o 27 %. Objem transakcí vzrostl meziročně o 183 %, vysoká dynamika byla zaznamenána především u měnového zajištění prostřednictvím forwardů, kdy objem transakcí vzrostl o 240 % a počet klientů využívající forward se zvýšil o 46 %. Celkově společnost obsluhuje téměř 20 tisíc firemních klientů.

Srovnání

  1Q 2021 1Q 2022 Nárůst
Zisk (tis. Kč) - po dani 33 275 65 343 96,37 %
Zisk (tis. Kč) - před dani 41 080 80 670 96,37 %
Obrat (tis. Kč) - účetní 74 369 170 499 129,26 %

Vývoj zisku před zdaněním

Skupinová struktura SAB Finance

Tisková zpráva ke stažení zde.

 

SAB Finance pokračuje s rekordním ziskem i v 1. čtvrtletí 2022

25. 4. 2022 – Po úspěšném roce 2021 dosáhla společnost SAB Finance rekordních hospodářských výsledků i v 1. čtvrtletí 2022. Čistý zisk meziročně zvýšila o 96 % na 65,3 mil. Kč. Zisk před zdaněním vykázala ve výši 80,7 mil. Kč a rekordní výnos dosáhl 167 mil. Kč

 

Pozvánka na valnou hromadu

4. 4. 2022 

Vážení akcionáři,

zveme Vás a těšíme se na setkání s Vámi na pravidelné valné hromadě SAB Finance a.s. Je pro Vás připraven oficiální program, prezentace aktuálních úspěchů včetně plánů do budoucna a malé pohoštění. S ekonomickými úspěchy SAB Finance a.s. Vás seznámí zakladatel Ing. Radomír Lapčík, LL.M., aktuální situaci na devizových trzích Vám představí ředitel dealingu Ing. Viktor Valent a o aktuální ekonomické situaci doma i ve světe Vás bude informovat PhDr. Lukáš Kovanda, Ph.D. Všichni přítomní budou připraveni v průběhu valné hromady i v jejím závěru zodpovídat Vaše dotazy.

Představenstvo společnosti SAB Finance a.s. svolává valnou hromadu. Valná hromada SAB Finance a.s. se uskuteční dne 25. dubna 2021 od 15.00 hodin, na adrese Autoklub servisní s.r.o., Opletalova 29, Praha 1, PSČ 110 00, Smetanův sál. V rámci valné hromady bude hlasováno mj. o výplatě dividendy akcionářům za druhé pololetí roku 2021 ve výši 120 000 000,- Kč. Celé znění pozvánky na valnou hromadu najdete zde.

Rok 2021 byl pro SAB Finance velice úspěšným - účetní zisk před zdaněním přesáhl výši 200 milionů Kč. Základem byly rekordní výnosy v roce 2021 – konkrétně ve výši 373,7 milionů Kč.

Na základě tohoto velice pozitivního vývoje výsledků hospodaření v roce 2021 a na základě perspektivy pokračování tohoto trendu v roce 2022 rozhodlo představenstvo SAB Finance a.s. o změně dividendové politiky. Navržená dividendová politika dává představenstvu prostor k vyšší distribuci zisku (dividendy) než původně v Prospektu k akciím avizovaných 5 % p.a. (namísto původně plánovaného přesunutí do nerozděleného zisku).

Představenstvo společnosti SAB Finance proto navrhuje valné hromadě ke schválení výplatu dividendy akcionářům za druhé pololetí roku 2021 ve výši 120 milionů Kč. Jedná se tedy o dividendu ve výši 46,60 Kč na akcii a v poměru k obvyklé tržní ceně výnos představuje 8,78 % p.a.. Pokud valná hromada tento návrh schválí, bude výnos připsán všem akcionářům, kteří budou držet akcie SAB Finance a.s. k rozhodnému dni, kterým bude 4. pracovní den po datu konání valné hromady, tedy 29. dubna 2022.

Tento trend pokračuje také v prvním čtvrtletí letošního roku, během kterého společnost dosáhla rekordního výsledku jak z hlediska výnosů, které přesáhly 165 milionů Kč, tak také zisku před zdaněním ve výši 80,6 milionů Kč. Vysoká potřeba téměř 20 000 firemních klientů SAB Finance a.s. v oblasti zajištění proti volatilním kurzům vytváří prostor očekávání rekordních výsledků hospodaření za celý rok 2022. Jako perspektivní vidíme překonání zisku ve výši 200 milionů Kč. Při takto pozitivním hospodaření bude opět navržena vyšší dividenda pro akcionáře a tedy opět mimořádné zhodnocení akcií.

Vážení akcionáři, těšíme se na setkání s Vámi na valné hromadě 25. dubna 2022.

 

Aktuální informace o stavu umístěných a prodaných akcií v rámci veřejné nabídky

1. 4. 2022 – Objem nabízených akcií SAB Finance a.s. umístěných a prodaných v rámci veřejné nabídky k 31. 3. 2022 je 430.096 ks akcií.

 

Dodatek k prospektu akcií

29. 3. 2022 – Dne 29. 3. 2022 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky, jímž byl schválen dodatek č. 1 Prospektu akcií II SAB Finance a.s. (dále „Dodatek prospektu“), který obsahuje doplňující informace, zejména finanční údaje o emitentovi z výroční zprávy za rok 2021 a informace o době platnosti veřejné nabídky akcií. Dodatek prospektu je třeba číst vždy společně s prospektem. Investoři, kteří před uveřejněním Dodatku prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním akcií společnosti SAB Finance a.s. a přede dnem 29. 3. 2022 jim akcie nebyly dodány, mají právo svůj souhlas odvolat. Toto právo mohou investoři uplatnit stejným způsobem, jakým podali svoji objednávku k nákupu nabízených akcií, a to ve lhůtě tří pracovních dnů po uveřejnění Dodatku prospektu (tj. do 1. 4. 2022). V rámci správního řízení o schválení Dodatku prospektu Česká národní banka neposuzovala hospodářské výsledky ani finanční situaci společnosti SAB Finance a.s. a schválení Dodatku prospektu z její strany nepředstavuje garanci ohledně budoucí ziskovosti.

 

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti SAB Finance a.s.

23. 3. 2022 –Představenstvo společnosti SAB Finance a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 25. 4. 2022 v 15:00. Více informací najdete na této stránce.

 

Zveřejnění výroční zprávy SAB Finance za rok 2021

7. 3. 2022 

Vážení akcionáři a klienti,

s radostí Vám přinášíme výborné zprávy. Uplynulý rok 2021 je pro SAB Finance výjimečně úspěšným – účetní zisk před zdaněním přesáhl výši 200 milionů Kč a překonal tak o 39 % doposud rekordní výši zisku z roku 2020. Velkou zásluhu na tom měl nový produkt měnový forward – platební nástroj pro zajištění měny za předem dohodnutý kurz k předem stanovenému datu. Vysoká volatilita na FX trhu znamenala enormní poptávku po zajištění se vůči kurzovému riziku. Objem transakcí vzrostl meziročně o 183 % a počet klientů využívající forward se zvýšil o 46 %. SAB Finance Vám nyní předkládá auditovanou výroční zprávu za rok 2021, zde můžete nalézt podrobnější informace o velmi úspěšném období 2021.

Další vynikající zprávou je návrh představenstva na vyplacení dividendy ve výši 120 milionů Kč. Akcie SAB Finance již nabídly svým investorům mimořádné zhodnocení v podobě vyplacené pololetní dividendy ve výši více než 68 milionů Kč, což v poměru k obvyklé tržní ceně jde o výnos 5 % p.a. O výplatě dividendy akcionářům za druhé pololetí roku 2021 ve výši 120 milionů Kč budou rozhodovat akcionáři na valné hromadě v dubnu 2022. Jedná se o dividendu ve výši 46,60 Kč na akcii a v poměru k obvyklé tržní ceně jde o výnos 8,78% p.a. Tento zisk bude připsán všem akcionářům, kteří budou držet akcie SAB Finance k rozhodnému dni, kterým bude 4. pracovní den po datu konání valné hromady.

Rekordními úspěchy započaly také první dva měsíce roku 2022, kdy výnosy překonaly 92 milionů Kč a zisk přesáhl 50 milionů Kč. Vysoká volatilita devizových trhů vytváří prostor pro další skvělé hospodářské výsledky SAB Finance.

Těšíme se na setkání s akcionáři na valné hromadě v dubnu 2022.

SAB Finance

SAB Finance dosáhla rekordního zisku více než 200 mil. Kč

31. 1. 2022 – Společnost SAB Finance dosáhla v roce 2021 rekordních výsledků. Účetní zisk před zdaněním a auditem se zvýšil o téměř 39 % na 200 mil. Kč. Výrazný nárůst ziskovosti zaznamenaly v rámci skupiny i česká TRINITY BANK a FCM Bank na Maltě.

Úspěšné hospodářské výsledky za rok 2021

Účetní zisk před zdaněním a auditem u společnosti SAB Finance ve výši 200 mil. Kč překonal o 19 % plán managementu (168 mil. Kč) a o téměř 39 % doposud rekordní výši zisku z roku 2020 (144 mil. Kč).

“Vývoj kurzu koruny, vysoká poptávka po měnovém zajištění a osobní přístup týmu SAB Finance přispěly k výborným k výsledkům firmy. Jsme rádi, že naše produkty spotových měnových kurzů a měnových zajištění pomocí forwardů využívá ve svém podnikání čím dál více klientů” uvedl Radomír Lapčík, zakladatel společnosti.

Celkový obrat společnosti (zisk z finančních operací) přesáhl 377 mil. Kč s meziročním nárůstem o 27 %. Vysoká dynamika byla zaznamenána především u měnového zajištění prostřednictvím forwardů, kdy objem transakcí vzrostl o 240 % a počet klientů využívající forward se zvýšil o 46 %.

Srovnání

  2020 2021 před auditem Změna
Tržby 296 mil. Kč 377 mil. Kč 27,4 %
Zisk před zdaněním 144 mil. Kč 200 mil . Kč 38,9 %

FinTech platforma ProStream®

Na základě pozitivních ohlasů z českého trhu byla platforma ProStream® včetně online onboardingu uvedena v III.Q/2021 také na polský B2B trh a v budoucnu je plánován průnik na německý trh. Co se týče výsledků ProStream® v Polsku, SAB Finance očekává na základě svých zkušeností a know how v průběhu několika let dosažení minimálně úrovně ziskovosti SAB Finance v ČR.

TRINITY BANK v roce 2021 (majetková účast 9,9 %)

TRINITY BANK překonala podle předběžných výsledků v roce 2021 plán zisku o 74 % a dosáhla zisku před zdaněním a před auditem ve výši 200 mil. Kč. To je o 167% více než v roce 2020 (75 mil. Kč). Na výrazném zlepšení hospodaření banky se podílel jak nárůst objemu depozit i úvěrů, tak i zlepšená provozní efektivita a kvalita aktiv.

FCM Bank v roce 2021 (majetková účast 99 %)

FCM Bank zvýšila v roce 2021 podle předběžných výsledků zisk po zdanění pětinásobně z 0.4 mil. EUR na 2,01 mil. EUR. Banka patří mezi nejrychleji rostoucí korporátní banky na Maltě.

Perspektivní budoucnost hospodaření SAB Finance v příštích období

Management SAB Finance očekává pozitivní trend hospodaření svých společností i v následujících letech. Růst SAB Finance by měl být tažený pokračující silnou poptávkou po měnovém zajištění. Dále bude pokračovat expanze fintech platformy ProStream® na polský trh.

FCM Bank se profiluje jako leader developerského financování na Maltě. Díky soustavně rostoucímu objemu depozit, úvěrů a kapitálu je plánován růst zisku před zdaněním v roce 2022 na hodnotu 80 mil. Kč.

Obchodování na Burze cenných papírů Praha

Akcie společnosti jsou od ledna 2021 obchodovány na trhu STANDARD Burzy cenných papírů Praha s dvakrát ročně vyplácenou dividendou 5 % p.a. Nejbližší valná hromada, kde bude mj. hlasováno o výplatě dividendy akcionářům za druhé pololetí roku 2021 je předběžně plánovaná na 19. dubna 2022. Akcionáři se tak mohou těšit na další pravidelnou výplatu dividendy.

SAB o.c.p. je připraven na činnost Market Makera

Obchodník s cennými papíry SAB o.c.p, který je součástí skupiny, získal na konci roku 2021 rozhodnutí Národní banky Slovenska o rozšíření licence o obchodování na vlastní účet. Rozšíření licence je v souladu se strategií společnosti, jejímž cílem je provádět činnost Market Makera pro akcie SAB Finance na Burze cenných papírů Praha. Činnost Market Makera dále posílí význam a likviditu akcií SAB Finance. V souvislosti se zahájením činnosti tvůrce trhu nabídne SAB o.c.p. svým klientům obchodování s akciemi SAB Finance zdarma bez poplatku. Tím se obchodování s akciemi SAB Finance přiblíží nejmodernějším světovým trendům, kdy je možno obchodovat s akciemi bez jakýchkoliv poplatků a nákladů.

SAB o.c.p. je členem Burzy cenných papírů Praha od poloviny roku 2021.

Dokument ke stažení zde.

 

Prospekt akcií

Česká národní banka schválila 10. ledna 2022 prospekt zaknihovaných akcií SAB Finance a.s. s nabytím právní moci ode dne 12. ledna 2022. Tento prospekt je připravený pro účely veřejné nabídky části akcií SAB Finance a.s. Akcie jsou přijaty k obchodování na trhu Standard Market organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. Schválený prospekt je k dispozici v následujícím dokumentu.

 

Aktuální informace o stavu umístěných a prodaných akcií v rámci veřejné nabídky

Objem nabízených akcií SAB Finance a.s. umístěných a prodaných v rámci veřejné nabídky k 18. 12. 2021 je 342.441 ks akcií.

 

Chcete dostávat pravidelné informace o společnosti SAB Finance?

Vážení akcionáři,
přejete-li si dostávat pravidelné informace o společnosti SAB Finance a.s. na Váš e-mail, sdělte nám ho na adresu: akcionari@sab.cz na předepsaném formuláři (fyzické osobyprávnické osoby).

 

SAB Finance a.s. – úspěšná historie, perspektivní budoucnost

Aktuální úspěšné výsledky SAB Finance 

Rok 2021 je pro SAB Finance extrémně úspěšným. SAB Finance pokračuje nejen ve více jak patnáctiletém trendu ziskovosti, ale kontinuálně dosahuje rekordních obchodních výsledků. Třetí kvartál roku 2021 se stal nejvýnosnějším kvartálem v historii SAB Finance s výnosy dosahujícími téměř 85 milionů korun. Rostoucí trend výnosů pokračuje i v říjnu 2021, kdy SAB Finance dostáhla rekordních výnosů ve výši 42,5 milionů Kč! Očekávaný zisk před zdaněním SAB Finance za prvních 10 měsíců atakuje hranici 148 milionů Kč, čímž přeplňuje plán zisku za prvních 10 měsíců a potvrzuje tak výnosnost deklarovanou při vstupu na burzu.

Vývoj měsíčních výnosů v roce 2021 (v CZK)

Aktuální úspěšné výsledky společností s kapitálovou účastí SAB Finance

Kapitálová účast v FCM Bank (podíl 99 %)

Maltská FCM Bank spadající do skupiny SAB vykázala meziročně nejen růst ziskovosti, ale také rostoucí tendenci v rámci market share. Tržní podíl meziročně vzrostl o 38 % a FCM Bank je momentálně nejrychleji rostoucí korporátní bankou na Maltě. Zisk za prvních devět měsíců letošního roku je ve výši 618 tisíc EUR a už teď je vyšší než za celý rok 2020. Zisk za rok 2020 překročil hranici 400 tisíc EUR a výsledek hospodaření za rok 2021 je plánován ve výši 1 milion EUR. V průběhu roku 2021 došlo k významnému kapitálovému posílení banky s nárůstem regulatorního kapitálu až na hranici 40 milionů EUR.

Kapitálová účast v TRINITY BANK a.s. (podíl 9,9 %)

Česká banka TRINITY BANK dosáhla za třetí čtvrtletí roku 2021 růstu zisku po zdanění v meziročním srovnání za stejné období o neuvěřitelných 188,6 %. V letošním roce tak TRINITY BANK k 30.9.2021 dosáhla zisku před zdaněním 149 milionů korun, což je dvojnásobek celoročního zisku před zdaněním za celý rok 2020. Ten činil 75 milionů korun. Oproti roku 2019 vzrostl o 10 milionů korun. K prudkému růstu zisku TRINITY BANK významně přispívá nárůst úvěrového portfolia, a to v meziročním srovnání let 2020 a 2021 o více jak 41 %. Poskytnuté úvěry dosahují výše téměř 9 miliard Kč. Bilanční suma vzrostla ve srovnání s třetím čtvrtletím roku 2020 o 9,81 % na 19,2 miliard korun. Na silné dynamice ziskovosti banky se podílí především růst bilanční sumy, poskytnutých úvěrů, kapitálu i depozit. Výhled zisku před zdaněním pro rok 2021 činí 200 milionů, což představuje meziroční nárůst o 167 %.

FinTech platforma ProStream®

SAB Finance v roce 2021 uvedla na trh nejmodernější B2B FinTech platformu ProStream, která je určená pro online platby a směny deviz firemních klientů. Spuštění FinTech platformy v České republice bylo logickým krokem v rozšíření služeb stávajícím klientům a vstupní branou do SAB Finance pro menší SME firmy. Paralelně s ProStreamem došlo ke spuštění online onboardingu, kdy se i firemní klienti mohou pohodlně zasmluvnit na dálku, což je na B2B trhu ojedinělé. Platformu ProStream® má zřízenou aktuálně přes 700 klientů, směnili přes ni v přepočtu více jak jednu miliardu CZK a zrealizovali tisíce obchodů. Na základě pozitivních ohlasů z českého trhu byla platforma ProStream® včetně online onboardingu uvedena v III.Q/2021 také na polský B2B trh.

Skupinová struktura SAB Finance

Společnost SAB Finance vlastní přes svou dceřinou společnost SAB Europe Holding Limited 99 % podíl v maltské bance FCM Bank. Společnost SAB Finance vlastní přes svou dceřinou společnost SAB Financial Investment a.s. podíl ve výši necelých 9,9 % v české bance TRINITY BANK a.s. Skupinová struktura je vyobrazena níže:

Skupinová struktura SAB Finance

Perspektiva SAB Finance

Následující tabulka ilustruje předpokládané zisky před zdaněním jednotlivých společností (podíl náležející SAB Finance). Tabulka zároveň ukazuje zhodnocení investice na úrovni případné konsolidace, účetní zhodnocení počítá se zdaněním a ročním zpožděním přijetí dividendy a zahrnutí výsledku SAB Finance daného roku z důvodu výplaty dividend z kapitálových účastí ve společnostech.

Perspektiva SAB Finance

Zisk SAB Finance před zdaněním za rok 2021 je plánován ve výši 168 milionů Kč. Tempo růstu zisku vytváří perspektivu pro úspěchy v příštím období. Společnosti SAB Finance se daří zvyšovat ziskovost a současně pracovat na dalším rozvoji a plnění stanovených cílů a priorit. Pro následující roky je plánován udržitelný konzervativní růst zisku v rozmezí 7–13 %. V příštím období očekáváme kvůli dynamickému vývoji v globální ekonomice vyšší volatilitu v podstatě všech aktiv na trhu. Z pohledu společnosti SAB Finance je volatilita na FX trhu příležitostí pro intenzivnější Spotové obchodování a dosahování vyšších zisků. Velké výkyvy hodnot deviz sebou přirozeně nesou zvýšenou potřebu zajišťovacích operací v rámci platebního styku, v kterých SAB Finance bude nadále excelovat.

Perspektiva společností s kapitálovou účastí SAB Finance

Historické výsledky a perspektiva

Kapitálová účast v FCM Bank Limited (podíl 99 %)

FCM Bank kontinuálně roste a s koncem roku očekává meziroční růst zisku o 160 % při zisku dosahující hranice 1 milionu eur. Nárůst kapitálu a dokončená stabilizace týmu a procesů po akvizici banky umožňuje dynamický růst do následujících let, přičemž v roce 2022 se očekává zisk ve výši 60 milionů Kč.

Kapitálová účast v TRINITY BANK a.s. (podíl 9,9 %)

Pro následující roky banka předpokládá dynamický růst v nastavené trajektorii zisků roku 2020 a 2021 vyplývající zejména z organického růstu úvěrového portfolia banky, investic, růstu klientské základny a kapitálového posílení banky. TRINITY BANK se u soukromých osob zaměřuje především na vkladové produkty, které zajistí mimořádné zhodnocení úspor, naopak u podnikatelů a firem se specializuje na úvěrové produkty především v oblasti real estate. 

FinTech platforma ProStream®

První rok bude zaměřen zejména na akvizici klientů a vybudování značky ProStream® na polském trhu. Cílem je získat v roce 2022 v Polsku několik tisíc firemních klientů. V rámci vývoje pak platformu přizpůsobovat lokálnímu trhu a zvyklostem tamních klientů. Plán ziskovosti počítá s postupným nástupem zisku v roce 2023 a jeho dalším růstem v následujících letech.

Dokument ke stažení zde.

 

Česká národní banka schválila split akcií SAB Finance 1 ku 10, akcionáři již obdrželi první pololetní výplatu dividendy

Praha, 1. 10. 2021 – Akcie české společnosti SAB Finance budou ode dneška dostupnější i investorům, kteří by do nich chtěli směřovat menší část peněz. Česká národní banka totiž schválila návrh na jejich rozdělení v poměru 1:10.

Od 1. října tak bude jedna původní akcie představovat deset akcií. Do obchodování vstoupí namísto ceny 10.600 Kč s cenou 1.060 Kč . Štěpení cenných papírů se žádným způsobem nedotkne práv akcionářů.

Akcie SAB Finance přitom nabídly svým investorům mimořádné zhodnocení v podobě vyplacené pololetní dividendy ve výši více než 68 milionů Kč, což představuje dividendu ve výši 265 Kč před zdaněním na akcii. V poměru k obvyklé tržní ceně jde o výnos 5 % p.a.

Termín pro další výplatu dividendy je směřován na březen 2022. Plánovaný zisk SAB Finance před zdaněním na rok 2021 je 168 milionů korun, přičemž SAB Finance se daří po celý rok překračovat plán zisku.

Dividendy vždy představují stabilizační prvek portfolia. Ve výši, v jaké je vyplácí naše společnost, dnes nabízejí jednu z mála ochran před inflací. Investice do dividendových akcií doporučuje i Warren Buffett,“ uvedl Ing. Radomír Lapčík, LL.M., zakladatel SAB Finance.

Tisková zpráva ke stažení zde.

 

Velký rozhovor s Radomírem Lapčíkem vyšel v deníku E15

Největší český zprostředkovatel devizových obchodů SAB Finance zlínského miliardáře Radomíra Lapčíka letos v lednu vstoupil na pražskou burzu. Zatím se mu povedlo upsat zhruba polovinu plánovaného objemu akcií. Ty patří mezi nejdražší a tedy i nejméně obchodované na pražském parketu. Lapčík se tedy kromě výplaty mimořádné dividendy akcionářům rozhodl na začátku září pro rozdělení akcií tak, aby byly levnější a více likvidní. Kromě toho se chystá vstoupit na americký i švýcarský bankovní trh. 

Rozhodli jste se pro takzvaný split akcií SAB Finance, tedy jejich rozdělení v poměru 1:10. Udělali jste to kvůli tomu, že vaše akcie jsou druhé nejdražší na pražské burze a moc se s nimi tedy zatím neobchodovalo?

„Jsme jedna ze dvou firem na pražské burze, která vyplácí dividendu dvakrát ročně, takže tím posilujeme fakt, že jsme konzervativní dividendový titul. Naše akcie je něco jako rodinné stříbro, akcionáři si ji koupí a už ji nechtějí prodat, což ale příliš neposiluje likviditu na trhu. S dividendovými akciemi se méně obchoduje. I proto jsme split provedli. Stávajících více než 10 tisíc korun za akcii je přece jen vyšší částka. Nicméně stále jsme ještě v procesu IPO (primárního úpisu akcií - pozn. red.)“

Celý rozhovor naleznete také na webu E15.cz.

 

Valná hromada SAB Finance schválila výplatu pololetní dividendy ve výši 68 milionů korun a rozhodla o splitu akcií 1 ku 10

Praha, 6. 9. 2021 – Valná hromada SAB Finance schválila po nejúspěšnějším pololetí v historii společnosti výplatu pololetní dividendy ve výši více než 68 milionů Kč ve prospěch akcionářů. Mezitímní dividenda v přepočtu na jednu akcii činí 265 Kč před zdaněním. SAB Finance je jedna ze dvou společností na Pražské burze, která potěší akcionáře výplatou dividendy hned dvakrát ročně. Současně byl valnou hromadou schválen split akcií v poměru 1:10, tedy rozmělnění jmenovité hodnoty akcie na více akcií. Po schválení dodatku k prospektu akcií Českou národní bankou dojde ke štěpení akcií.

Za první pololetí roku 2021 dosáhla společnost SAB Finance zisku před zdaněním ve výši 85 milionů korun, což je nárůst o téměř 18 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2020. Pandemie koronaviru a nejistý ekonomický vývoj výrazně ovlivnily rostoucí zájem o měnový forward ze strany klientů. V SAB Finance byl za první pololetí roku průměrný denní forwardový výnos meziročně vyšší o 141 %, podíl forwardových výnosů na celkových výnosech vzrostl meziročně o více než 100 % a počet forwardových obchodů vykazuje meziroční nárůst o 234 %.

„Kontinuálně rosteme a rozhodli jsme se akcie zatraktivnit většímu počtu potenciálních investorů. Proto valná hromada schválila split akcií v poměru jedna ku deseti. Jedna stávající akcie tak bude nově představovat deset nových akcií. V důsledku navrhovaného štěpení nebudou žádným způsobem dotčena práva stávajících akcionářů a jejich hlasovací práva budou stále odpovídat počtu akcií,“ uvádí zakladatel SAB Finance Radomír Lapčík.

Společnost SAB Finance vstoupila na Burzu cenných papírů Praha v lednu letošního roku. Investorům nabízí konzervativní akcie s dividendou 5 % p.a. vyplácenou dvakrát ročně. Pololetní výplata dividendy byla dnes schválena valnou hromadou a rozhodným dnem pro uplatnění práva na mezitímní dividendu je 9. 9. 2021. Mezitímní dividenda bude splatná k datu 23. 9. 2021. Plánovaný zisk před zdaněním na rok 2021 je 168 milionů korun. Termín pro další výplatu dividendy je směřován na březen 2022.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Zápis z valné hromady naleznete tady.

Odpověď k žádosti o vysvětlení předložené akcionářem naleznete zde.

 

SAB Finance dvouciferně roste, první pololetí je při zisku 85 milionů korun historicky nejúspěšnějším v historii

Praha, 16. 8. 2021 – Společnost SAB Finance a.s. je lídr trhu v oblasti devizových obchodů v České republice. Za první pololetí roku 2021 dosáhla zisku před zdaněním ve výši 85 milionů korun, což je nárůst o téměř 18 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2020. O pololetní výplatě dividendy akcionářům se rozhodne 3. září 2021 na valné hromadě společnosti. Výplata dividendy po schválení proběhne ještě v průběhu září letošního roku.

Pandemie koronaviru a nejistý ekonomický vývoj ovlivnili výrazně rostoucí zájem ze strany klientů o měnový forward, platební nástroj pro zajištění měny za předem dohodnutý kurz k předem stanovenému datu. V SAB Finance byl za první pololetí roku průměrný denní forwardový výnos meziročně vyšší o 141 %, podíl forwardových výnosů na celkových výnosech vzrostl meziročně o více než 100 % a počet forwardových obchodů vykazuje meziroční nárůst o 234 %. Zajímavé je i srovnání průměrného denního forwardového obratu, který byl v prvním pololetí o 71 % vyšší než v roce 2020 a dokonce o 444 % vyšší než v roce 2019.

„Jsme teď o hodně blíž klientům, můžeme eliminovat poplatky a ještě více zrychlit platební styk. Naší prioritou je podpora a pomoc klientům při jejich podnikání a těší mě, že každý den se našim obchodníkům daří získávat nové věrné klienty. Po úspěšném spuštění inovativní fintech platformy ProStream® během prvního pololetí pokračujeme v dalším rozvoji a zisk před zdaněním za rok 2021 je plánován ve výši 168 milionů korun,“ uvádí zakladatel SAB Finance Radomír Lapčík.

Tisková zpráva ke stažení zde.

 

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti SAB Finance a.s.

Představenstvo společnosti SAB Finance a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 3. 9. 2021 v 10:00. Více informací najdete na této stránce.

 

Aktuální informace o stavu umístěných a prodaných akcií v rámci veřejné nabídky

Objem nabízených akcií SAB Finance a.s. umístěných a prodaných v rámci veřejné nabídky k 30. 6. 2021 je 29.663 ks akcií.

 

SAB o.c.p., a.s se stává novým členem Burzy cenných papírů Praha a je tak 16. členem burzy

Praha, 24. 6. 2021 – Pražská burza bude mít od 1. 7. 2021 nového člena. Stává se jím společnost SAB o.c.p., a.s, která se stává již celkově 16. členem na pražském trhu.

„Pro SAB o.c.p. je členství na pražské burze dalším významným milníkem a jsme potěšeni, že můžeme klientům nově nabídnout i služby spojené s investicemi do cenných papírů. Přímý přístup na trhy burzy umožní našim klientům také nové emise cenných papírů a dluhopisů. Věřím, že naše členství přiláká nové investory, především z řad menších a drobných retailových investorů, a dále tak zatraktivní pražskou burzu v regionu střední a východní Evropy,“ uvádí Radomír Lapčík, zakladatel společností SAB o.c.p. i SAB Finance a.s.

„Jsem velmi rád, že spolupráce mezi burzou a holdingem SAB se dále vyvíjí. V lednu jsme přivítali společnost SAB Finance jako emitenta na burze a nyní další společnost z holdingu přijímáme jako člena. Pevně věřím, že nový člen burzy bude aktivní a přispěje k likviditě na tuzemském kapitálovém trhu,“ říká Petr Koblic, generální ředitel pražské burzy.

SAB o.c.p. je současně od roku 2019 účastníkem Centrálního depozitáře cenných papírů Praha, prostřednictvím kterého bude obchody vypořádávat.

Tisková zpráva ke stažení zde.

 

Rozhovor s Radomírem Lapčíkem k rozhodnutí vstoupit se společností SAB Finance na pražskou burzu

Rozhovor s ředitelem BCPP Petrem Koblicem ke vstupu SAB Finance na pražskou burzu

 

Valná hromada SAB Finance a.s. schválila po nejúspěšnějším roce v historii návrh na výplatu dividendy za rok 2020 ve výši 100 milionů korun

Praha, 16. 4. 2021 – Valná hromada společnosti SAB Finance a.s. schválila výplatu dividendy za rok 2020 ve výši 100 milionů korun. Čistý výrok auditora KPMG potvrdil za rok 2020 zisk před zdaněním přesahující 144 milionů korun, což vykazuje meziroční nárůst zisku o více jak 58 % vzhledem k vykázanému zisku 91 milionů korun za rok 2019. Stejný nárůst, tedy přes 58 %, vykazuje SAB i v rámci čistého zisku po zdanění. Ten za rok 2020 přesáhl 116 milionů korun. Valná hromada schválila výplatu dividendy 100 milionů korun a rozhodla, že zbývající část zůstane na účtu nerozděleného zisku minulých let. Pro tento návrh hlasovalo 94,9431 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti. Výplata dividendy akcionářům za období prvního pololetí roku 2021 je naplánována na třetí čtvrtletí letošního roku.

Od ledna 2021 je SAB Finance a.s. obchodována na Burze cenných papírů Praha a investorům nabízí konzervativní dividendové akcie s až dvakrát ročně vyplácenou dividendou v plánované výši 5 % p.a. z tržní ceny akcie při přijetí k obchodování. Společnost má dlouhodobě ziskovou historii a v ziskovosti pokračovala i v prvním čtvrtletí roku 2021. Obrat za první čtvrtletí letošního roku přesáhl 56 miliard korun a zisk před zdaněním překročil 41 milionů Kč.

„SAB Finance dosáhla za rok 2020 skvělých hospodářských výsledků a výborných výsledků bylo dosaženo i za první čtvrtletí letošního roku. Investoři se na tomto úspěchu budou podílet už letos, jelikož dividendu za první pololetí plánujeme vyplatit v letních měsících tohoto roku,“ doplňuje zakladatel SAB Finance a.s. Radomír Lapčík.

Tisková zpráva ke stažení zde.

 

Rozhodný den pro účely hlasování na valné hromadě je 2. 3. 2021

Společnost SAB Finance a.s. zveřejnila opravu rozhodného dne pro účely hlasování na valné hromadě.
Rozhodný den pro hlasování na valné hromadě je nově 2. 3. 2021. Více informací naleznete v dokumentu.

 

První obchodní den společnosti SAB Finance

Praha, 28. 1. 2021 – Emise společnosti SAB Finance, která se dnes začala obchodovat na trhu Standard Market, zaznamenala rekordní objem obchodů.

Obchodování s emisí společnosti SAB finance, která dnes vstoupila na pražskou burzu, bylo zahájeno na ceně 10 560 Kč. Obchodování bylo ukončeno na ceně 10 600 Kč, nárůst kurzu byl tedy 0,38 %. Celkový objem obchodů činil 73 095 900 Kč. Emise SAB Finance se stala nejobchodovanější emisí na trhu Standard Market a pátou nejobchodovanější emisí celkem.

Tisková zpráva ke stažení zde.

 

 

Zvuk zvonu dnes oficiálně zahájil obchodování akcií SAB Finance a.s. na pražské burze

 

Praha, 28. 1. 2021 – Na pražské burze se dnes rozezněl zvon a její ředitel Petr Koblic spolu s Radomírem Lapčíkem, zakladatelem společnosti SAB Finance, zahájili obchodování akcií devizového lídra trhu na Burze cenných papírů Praha. Rituál zahájení obchodování zazvoněním na burzovní zvon, Opening Bell Ceremony, tak nechyběl při první emisi akcií roku 2021, jež od 28. ledna 2021 zpestřuje kapitálový trh. V obchodním systému Xetra mají akcie SAB Finance ticker emise SABFG. Obchodování na regulovaném trhu Standard Market bylo zahájeno na ceně 10 560 Kč za akcii.

Celá tisková zpráva  zde.

SAB Finance má za sebou nejúspěšnější rok v historii. Za rok 2020 vykázal auditovaný zisk 144 milionů korun.

 

Praha, 26. 1. 2021 – Společnost SAB Finance a.s., největší zprostředkovatel devizových obchodů v České republice, míří na pražskou burzu a současně hlásí nejúspěšnější rok v historii. Čistý výrok auditora KPMG potvrdil za rok 2020 zisk před zdaněním přesahující 144 milionů korun. Celkově se jedná o meziroční nárůst zisku o více jak 58 % vzhledem k vykázanému zisku 91 milionů korun za rok 2019. Stejný nárůst, tedy přes 58 %, vykazuje SAB i v rámci čistého zisku po zdanění. Ten za rok 2020 přesáhl 116 milionů korun. Z toho se v rámci dividendy plánuje vyplatit 100 milionů korun, zbývající část zůstane jako nerozdělený zisk v podobě rezervy pro budoucí vyplácení dividendy akcionářům. Společnost s více jak patnáctiletou ziskovou historií zahájí obchodování na Burze cenných papírů Praha k 28. lednu 2021.

Celá tisková zpráva  zde.

 

Nová emise na BCPP

 

Praha, 21. 1. 2021 – Společnost SAB Finance a.s. byla přijata na trh Standard Market pražské burzy, obchodovat se začne 28. 1. 2021.

Burza rozhodla na základě žádosti emitenta o přijetí akcií společnosti SAB Finance na trh Standard Market, který je součástí regulovaného trhu pražské burzy. Obchodování bude zahájeno 28. ledna 2021, akciím byl udělen ISIN CZ0009009940. Ticker emise, tedy název, pod kterým bude zařazena v obchodním systému Xetra, je SABFG.

Obchodování bude zahájeno na ceně 10 560 Kč, která je cenou, za kterou jsou akcie nabízeny v rámci veřejné nabídky.

„Jsem rád, že již v lednu můžeme přivítat nové IPO. Věříme, že si najde místo mezi investory a zařadí se mezi vyhledávané dividendové tituly,“ říká Petr Koblic, generální ředitel BCPP.

Celá tisková zpráva vydaná BCPP zde.

Česká národní banka schválila IPO společnosti SAB Finance, ta se chystá vstoupit na Burzu cenných papírů Praha

Praha, 21. 12. 2020 - Česká národní banka vydala rozhodnutí o schválení prospektu zaknihovaných akcií společnosti SAB Finance a.s. Ta se chystá vstoupit na Standard Market Burzy cenných papírů Praha. Zahájení obchodování na burze je plánováno na konec ledna 2021 a bude se jednat o třetí největší emisi na trhu Standard. SAB Finance a.s. nabídne dividendové akcie s dividendou vyplácenou dvakrát ročně. Dividendové akcie jsou v České republice velmi oblíbené.

Rozhodnutí vstoupit na Pražskou burzu je přirozenou součástí růstu společnosti, která má v portfoliu 18 tisíc klientů a kontinuálně roste. Cílem veřejné emise akcií SAB Finance a.s. je zahraniční expanze společnosti a získání kapitálu pro další investice SAB Financial Group a.s. do bankovního sektoru. V rámci skupiny SAB Finance jednáme o nákupu švýcarské banky s ambicí poskytnout klientům špičkový private banking na globální úrovni. Průběžně analyzujeme také možnosti koupě banky v Německu, kde jsme již úspěšní a na depozitech nabíráme milióny eur,“ uvádí zakladatel SAB Finance a.s. Radomír Lapčík.

Celá tisková zpráva zde.

SAB Finance v médiích

 

 

 

Covidová šance pro pražskou burzu

29. 1. 2021, Hospodářské noviny
Covidová šance pro pražskou burzu

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejný úpis akcií

Veřejný úpis akcií

Rozhodnutí České národní banky, SAB Finance a.s.Rozhodnutí České národní banky, SAB Finance a.s.

Dodatek č. 2 k prospektu akcií IIDodatek č. 2 k prospektu akcií II

Dne 28. 6. 2022 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky, jímž byl schválen dodatek č. 2 Prospektu akcií II SAB Finance a.s. (dále „Dodatek prospektu“), kterým se prodlužuje veřejná nabídka akcií, a to do 11. 1. 2023. Dodatek prospektu je třeba číst vždy společně s prospektem.

Investoři, kteří před uveřejněním druhého Dodatku prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním akcií společnosti SAB Finance a.s. a přede dnem 28. 6. 2022 jim akcie nebyly dodány, mají právo svůj souhlas odvolat. Toto právo mohou investoři uplatnit stejným způsobem, jakým podali svoji objednávku k nákupu nabízených akcií, a to ve lhůtě tří pracovních dnů po uveřejnění Dodatku prospektu (tj. do 1. 7. 2022). V rámci správního řízení o schválení Dodatku prospektu Česká národní banka neposuzovala hospodářské výsledky ani finanční situaci společnosti SAB Finance a.s. a schválení Dodatku prospektu z její strany nepředstavuje garanci ohledně budoucí ziskovosti.

Prospekt akcií SAB Finance a.s.Prospekt akcií SAB Finance a.s.

Dodatek č. 1 k prospektu akcií SAB Finance a.s.Dodatek č. 1 k prospektu akcií

Prospekt akcií SAB Finance a.s.Schválení dodatku č. 1 k prospektu akcií

Leták Akcie SAB Finance a.s.Leták Akcie SAB Finance a.s.

Rozhodnutí České národní banky, SAB Finance a.s.Rozhodnutí České národní banky, SAB Finance a.s.

Dne 19. 2. 2021 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky, jímž byl schválen dodatek č. 1 Prospektu akcií SAB Finance a.s. (dále „Dodatek prospektu“), který obsahuje doplňující informace, zejména finanční údaje o emitentovi z výroční zprávy za rok 2020. Dodatek prospektu je třeba číst vždy společně s prospektem. Investoři, kteří před uveřejněním Dodatku prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním akcií společnosti SAB Finance a.s. a přede dnem 19. 2. 2021 jim akcie nebyly dodány, mají právo svůj souhlas odvolat. Toto právo mohou investoři uplatnit stejným způsobem, jakým podali svoji objednávku k nákupu nabízených akcií, a to ve lhůtě dvou pracovních dnů po uveřejnění Dodatku prospektu (tj. do 23. 2. 2021). V rámci správního řízení o schválení Dodatku prospektu Česká národní banka neposuzovala hospodářské výsledky ani finanční situaci společnosti SAB Finance a.s. a schválení Dodatku prospektu z její strany nepředstavuje garanci ohledně budoucí ziskovosti.

Valné hromady

Politika odměňování

Ostatní

Vnitřní informace

SAB Finance a.s. spouští novou fintech platformu ProStream®SAB Finance a.s. spouští novou fintech platformu ProStream®

 

Oznamovací povinnost

Dovolujeme si upozornit investory, že v souladu s § 122 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, je každá osoba, která dosáhne nebo překročí podíl na všech hlasovacích právech emitenta ve výši 1 %, je-li základní kapitál emitenta vyšší než 500000000 Kč nebo odpovídající částka v cizí měně, nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech pod tuto hranici, povinna oznámit tuto skutečnost emitentovi a České národní bance. Toto oznámení lze učinit též v jazyce anglickém. Ke splnění oznamovací povinnosti lze využít tento formulář. Nesplnění výše uvedené oznamovací povinnosti nemá za následek neplatnost právního jednání, na základě kterého došlo k nabytí nebo zvýšení účasti na emitentovi, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby splnění oznamovací povinnosti.