Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím
sab
Menu

Máte zájem o naše služby?

* povinné pole

iDěkujeme, budeme Vás kontaktovat.

Děkujeme za Váš zájem. Rádi Vás budeme kontaktovat.Rozhovor s Radomírem Lapčíkem k rozhodnutí vstoupit se společností SAB Finance na pražskou burzu

Rozhovor s ředitelem BCPP Petrem Koblicem ke vstupu SAB Finance na pražskou burzu

 

Valná hromada SAB Finance a.s. schválila po nejúspěšnějším roce v historii návrh na výplatu dividendy za rok 2020 ve výši 100 milionů korun

Praha, 16. 4. 2021 – Valná hromada společnosti SAB Finance a.s. schválila výplatu dividendy za rok 2020 ve výši 100 milionů korun. Čistý výrok auditora KPMG potvrdil za rok 2020 zisk před zdaněním přesahující 144 milionů korun, což vykazuje meziroční nárůst zisku o více jak 58 % vzhledem k vykázanému zisku 91 milionů korun za rok 2019. Stejný nárůst, tedy přes 58 %, vykazuje SAB i v rámci čistého zisku po zdanění. Ten za rok 2020 přesáhl 116 milionů korun. Valná hromada schválila výplatu dividendy 100 milionů korun a rozhodla, že zbývající část zůstane na účtu nerozděleného zisku minulých let. Pro tento návrh hlasovalo 94,9431 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti. Výplata dividendy akcionářům za období prvního pololetí roku 2021 je naplánována na třetí čtvrtletí letošního roku.

Od ledna 2021 je SAB Finance a.s. obchodována na Burze cenných papírů Praha a investorům nabízí konzervativní dividendové akcie s až dvakrát ročně vyplácenou dividendou v plánované výši 5 % p.a. z tržní ceny akcie při přijetí k obchodování. Společnost má dlouhodobě ziskovou historii a v ziskovosti pokračovala i v prvním čtvrtletí roku 2021. Obrat za první čtvrtletí letošního roku přesáhl 56 miliard korun a zisk před zdaněním překročil 41 milionů Kč.

„SAB Finance dosáhla za rok 2020 skvělých hospodářských výsledků a výborných výsledků bylo dosaženo i za první čtvrtletí letošního roku. Investoři se na tomto úspěchu budou podílet už letos, jelikož dividendu za první pololetí plánujeme vyplatit v letních měsících tohoto roku,“ doplňuje zakladatel SAB Finance a.s. Radomír Lapčík.

Tisková zpráva ke stažení zde.

 

Rozhodný den pro účely hlasování na valné hromadě je 2. 3. 2021

Společnost SAB Finance a.s. zveřejnila opravu rozhodného dne pro účely hlasování na valné hromadě.
Rozhodný den pro hlasování na valné hromadě je nově 2. 3. 2021. Více informací naleznete v dokumentu.

 

První obchodní den společnosti SAB Finance

Praha, 28. 1. 2021 – Emise společnosti SAB Finance, která se dnes začala obchodovat na trhu Standard Market, zaznamenala rekordní objem obchodů.

Obchodování s emisí společnosti SAB finance, která dnes vstoupila na pražskou burzu, bylo zahájeno na ceně 10 560 Kč. Obchodování bylo ukončeno na ceně 10 600 Kč, nárůst kurzu byl tedy 0,38 %. Celkový objem obchodů činil 73 095 900 Kč. Emise SAB Finance se stala nejobchodovanější emisí na trhu Standard Market a pátou nejobchodovanější emisí celkem.

Tisková zpráva ke stažení zde.

 

 

Zvuk zvonu dnes oficiálně zahájil obchodování akcií SAB Finance a.s. na pražské burze

 

Praha, 28. 1. 2021 – Na pražské burze se dnes rozezněl zvon a její ředitel Petr Koblic spolu s Radomírem Lapčíkem, zakladatelem společnosti SAB Finance, zahájili obchodování akcií devizového lídra trhu na Burze cenných papírů Praha. Rituál zahájení obchodování zazvoněním na burzovní zvon, Opening Bell Ceremony, tak nechyběl při první emisi akcií roku 2021, jež od 28. ledna 2021 zpestřuje kapitálový trh. V obchodním systému Xetra mají akcie SAB Finance ticker emise SABFG. Obchodování na regulovaném trhu Standard Market bylo zahájeno na ceně 10 560 Kč za akcii.

Celá tisková zpráva  zde.

SAB Finance má za sebou nejúspěšnější rok v historii. Za rok 2020 vykázal auditovaný zisk 144 milionů korun.

 

Praha, 26. 1. 2021 – Společnost SAB Finance a.s., největší zprostředkovatel devizových obchodů v České republice, míří na pražskou burzu a současně hlásí nejúspěšnější rok v historii. Čistý výrok auditora KPMG potvrdil za rok 2020 zisk před zdaněním přesahující 144 milionů korun. Celkově se jedná o meziroční nárůst zisku o více jak 58 % vzhledem k vykázanému zisku 91 milionů korun za rok 2019. Stejný nárůst, tedy přes 58 %, vykazuje SAB i v rámci čistého zisku po zdanění. Ten za rok 2020 přesáhl 116 milionů korun. Z toho se v rámci dividendy plánuje vyplatit 100 milionů korun, zbývající část zůstane jako nerozdělený zisk v podobě rezervy pro budoucí vyplácení dividendy akcionářům. Společnost s více jak patnáctiletou ziskovou historií zahájí obchodování na Burze cenných papírů Praha k 28. lednu 2021.

Celá tisková zpráva  zde.

 

Nová emise na BCPP

 

Praha, 21. 1. 2021 – Společnost SAB Finance a.s. byla přijata na trh Standard Market pražské burzy, obchodovat se začne 28. 1. 2021.

Burza rozhodla na základě žádosti emitenta o přijetí akcií společnosti SAB Finance na trh Standard Market, který je součástí regulovaného trhu pražské burzy. Obchodování bude zahájeno 28. ledna 2021, akciím byl udělen ISIN CZ0009009940. Ticker emise, tedy název, pod kterým bude zařazena v obchodním systému Xetra, je SABFG.

Obchodování bude zahájeno na ceně 10 560 Kč, která je cenou, za kterou jsou akcie nabízeny v rámci veřejné nabídky.

„Jsem rád, že již v lednu můžeme přivítat nové IPO. Věříme, že si najde místo mezi investory a zařadí se mezi vyhledávané dividendové tituly,“ říká Petr Koblic, generální ředitel BCPP.

Celá tisková zpráva vydaná BCPP zde.

Česká národní banka schválila IPO společnosti SAB Finance, ta se chystá vstoupit na Burzu cenných papírů Praha

Praha, 21. 12. 2020 - Česká národní banka vydala rozhodnutí o schválení prospektu zaknihovaných akcií společnosti SAB Finance a.s. Ta se chystá vstoupit na Standard Market Burzy cenných papírů Praha. Zahájení obchodování na burze je plánováno na konec ledna 2021 a bude se jednat o třetí největší emisi na trhu Standard. SAB Finance a.s. nabídne dividendové akcie s dividendou vyplácenou dvakrát ročně. Dividendové akcie jsou v České republice velmi oblíbené.

Rozhodnutí vstoupit na Pražskou burzu je přirozenou součástí růstu společnosti, která má v portfoliu 18 tisíc klientů a kontinuálně roste. Cílem veřejné emise akcií SAB Finance a.s. je zahraniční expanze společnosti a získání kapitálu pro další investice SAB Financial Group a.s. do bankovního sektoru. V rámci skupiny SAB Finance jednáme o nákupu švýcarské banky s ambicí poskytnout klientům špičkový private banking na globální úrovni. Průběžně analyzujeme také možnosti koupě banky v Německu, kde jsme již úspěšní a na depozitech nabíráme milióny eur,“ uvádí zakladatel SAB Finance a.s. Radomír Lapčík.

Celá tisková zpráva zde.

 

SAB Finance v médiích

 

 

Covidová šance pro pražskou burzu

29. 1. 2021, Hospodářské noviny
Covidová šance pro pražskou burzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejný úpis akcií

Prospekt akcií SAB Finance a.s.Prospekt akcií SAB Finance a.s.

Dodatek č. 1 k prospektu akcií SAB Finance a.s.Dodatek č. 1 k prospektu akcií

Prospekt akcií SAB Finance a.s.Schválení dodatku č. 1 k prospektu akcií

Leták Akcie SAB Finance a.s.Leták Akcie SAB Finance a.s.

Rozhodnutí České národní banky, SAB Finance a.s.Rozhodnutí České národní banky, SAB Finance a.s.

Dne 19. 2. 2021 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky, jímž byl schválen dodatek č. 1 Prospektu akcií SAB Finance a.s. (dále „Dodatek prospektu“), který obsahuje doplňující informace, zejména finanční údaje o emitentovi z výroční zprávy za rok 2020. Dodatek prospektu je třeba číst vždy společně s prospektem. Investoři, kteří před uveřejněním Dodatku prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním akcií společnosti SAB Finance a.s. a přede dnem 19. 2. 2021 jim akcie nebyly dodány, mají právo svůj souhlas odvolat. Toto právo mohou investoři uplatnit stejným způsobem, jakým podali svoji objednávku k nákupu nabízených akcií, a to ve lhůtě dvou pracovních dnů po uveřejnění Dodatku prospektu (tj. do 23. 2. 2021). V rámci správního řízení o schválení Dodatku prospektu Česká národní banka neposuzovala hospodářské výsledky ani finanční situaci společnosti SAB Finance a.s. a schválení Dodatku prospektu z její strany nepředstavuje garanci ohledně budoucí ziskovosti.

 

Valná hromada 2021

Valná hromada 2021Všechny dokumenty

 

Mezitímní účetní závěrka

Mezitímní účetní závěrka 30. 6. 2020Mezitímní účetní závěrka 30. 6. 2020

 

Výroční zprávy SAB Finance a.s.

Výroční zprávy SAB Finance a.s.Všechny dokumenty

 

Vnitřní informace

SAB Finance a.s. spouští novou fintech platformu ProStream®SAB Finance a.s. spouští novou fintech platformu ProStream®

 

Stanovy společnosti SAB Finance a.s.

Stanovy společnostiStanovy společnosti

 

Oznamovací povinnost

Dovolujeme si upozornit investory, že v souladu s § 122 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, je každá osoba, která dosáhne nebo překročí podíl na všech hlasovacích právech emitenta ve výši 1 %, je-li základní kapitál emitenta vyšší než 500000000 Kč nebo odpovídající částka v cizí měně, nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech pod tuto hranici, povinna oznámit tuto skutečnost emitentovi a České národní bance. Toto oznámení lze učinit též v jazyce anglickém. Ke splnění oznamovací povinnosti lze využít tento formulář. Nesplnění výše uvedené oznamovací povinnosti nemá za následek neplatnost právního jednání, na základě kterého došlo k nabytí nebo zvýšení účasti na emitentovi, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby splnění oznamovací povinnosti.